Memur Avon Amway Ürünleri Satabilir Mi?

Memur Avon Amway Ürünleri Satabilir Mi?
0

Memur Avon Amway Ürünleri Satabilir Mi?

Kamuda görev yapan devlet memurları içinde bulunduğu ekonomik şartlar altında, gelir getirici faaliyet arayışına girmektedir. Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nca kamuda görev yapan devlet memurlarına ticaret yasağı ve kazanç getirici faaliyetler yasaklandığı belirtilmiştir. Peki memur Avon Amway ürünleri satabilir mi? Satış temsilciliği yapabilir mi?

Memurların Ticaret Yapma Yasağı Hükümleri

Memurların ticaret yapma yasağı hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. Maddesinde yer almaktadır. Söz konusu hüküm şu şekildedir;

“Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.”

Bu madde ile devlet memurlarının ticaret yapması kesin bir şekilde reddedilmiştir. Hatta aynı hükümle eşlerinin veya çocuklarının da bu tür faaliyetlerde bulunması halinde bu durumun görev yaptığı kuruma bildirilmesi istenilmiştir.

Memurların Avon ve Amway Gibi Ürün Satışı Ticaret Yasağı Kapsamına Girer Mi?

Bahsi geçen şirketlerin ürünleri doğrudan satış yöntemi ile satılmaktadır. Doğrudan satış yönteminin tanımı ise “ürün ve hizmetlerin sabit perakende satış yerlerinin dışında başka bir yerde, tüketici ile bire bir irtibata geçerek pazarlanması” şeklindedir.

Ürünlerin serbest girişimcilerin aracılığıyla satılması, satılan ürün kadar kazanç ve prim sisteminin olması, şirketler ile bir sözleşme yapılması ve esnek çalışma saatleri olması nedeniyle aynı anda farklı bir iş yapılmasına imkan vermesi memurların Avon ve Amway gibi ürün satışı ticaret yasağı kapsamı dahilindedir.

Memurun Çocuklarının Avon ve Amway Ürün Satışı Yapması

657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 206. Maddesinde evlenen çocuklar, 25 yaşını dolduran çocuklar, kendileri adına ticaret yapan, gerçek veya tüzel kişiler ile menfaat karşılığı anlaşan çocuklar, burs alan veya devletçe okutulan çocuklar için memurlara aile yardımı ödeneği verilmemesi belirtilmiştir.

Bu şirketlerin satış temsilciliğini yapanların ticaret faaliyeti kapsamına dahil edilmesi nedeniyle memurun çocuklarının bu faaliyetlerde bulunması durumunda memurun kuruma bildirimde bulunması doğru olandır. Bu durumda memura aile yardımı ödeneği verilemez.

Memurun Ticaret Yapması Cezası

Devlet memurlarına Devlet Memurları Kanunu’nun 28. Maddesi ile getirilen ticaret yapma yasağının delinmesi halinde uygulanacak ceza yine aynı kanunda belirtilmiştir.

657 sayılı DMK 125. Maddenin Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasını gerektiren fiil ve haller başlıklı (D) fıkrasının (h) bendinde “Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak” şeklinde hükmolunmuştur. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası 1-3 yıl olarak uygulanmaktadır.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir