İtiraz Üzerine Disiplin Cezası Hafiletilen Memur Bu Cezaya Yeniden İtiraz Edebilir Mi?

İtiraz Üzerine Disiplin Cezası  Hafiletilen Memur Bu Cezaya Yeniden İtiraz Edebilir Mi?
0

İtiraz Üzerine Disiplin Cezası  Hafiletilen Memur Bu Cezaya Yeniden İtiraz Edebilir Mi?

Daha önce disiplin cezasına itiraz sürecinden bahsetmiştik. Disiplin cezalarına itirazın mümkün olduğunu ve disiplin cezalarına yargı yolunun açık olduğunu söz konusu yazımızda belirtmiştik.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 126 ncı maddesine göre uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını disiplin amirleri vermektedir.

Yine aynı maddede belirtilen hüküm ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilir.

Devlet memurluğundan çıkarma cezası amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.

Yüksek Disiplin Kurulu ve Disiplin Kurullarının memura ayrı bir ceza verme yetkisi yoktur. Memurun itirazı sonucunda yüksek disiplin kuruluna veya disiplin kuruluna giden disiplin dosyasının incelenmesi sonucunda, disiplin kurulları itirazı kabul ederek cezayı reddeder veya itirazı reddederek cezayı kabul eder. Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulları ayrı bir ceza veremez.

Disiplin amirinin vermiş olduğu cezayı disiplin kurullarının reddetmesi halinde, yani memurun itirazının kabul edilmesi halinde, atamaya yetkili amirler bir başka disiplin cezası vermeye yetkilidirler.

Memurun Disiplin Cezasına İtirazı Kabul Edilirse Ne Olur?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 135 inci maddesinde “Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle disiplin cezasına itiraz eden memurun bu itirazı, disiplin kurulları ve yüksek disiplin kurulları tarafından kabul edilirse, itirazın kabulü üzerine disiplin amirince cezanın hafifletilerek başka bir ceza verilmesi halinde, bu cezalara karşı da yine itiraz edebileceği gerçeği ortaya çıkmaktadır.

İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir