Doğum İzni (Analık İzni) Nedir? Nasıl Kullanılır?

Doğum İzni (Analık İzni) Nedir? Nasıl Kullanılır?
0

Memur Doğum İzni Nedir?

Memur doğum izni yani analık izni kullanımı hakkındaki düzenleme 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer almıştır. Doğum izni yani analık izni, doğum yapan her kadın memura gerekli belgeler ile yapmış olduğu talebi karşılığında kullandırılması zorunlu izindir. 

Analık izni kullanabilmek için öncelikle kadın memurun gebelik ile ilgili bir takım evrakları belirli tarihlerde kurumuna ibraz etmesi gerekmektedir. Analık izni nasıl kullanılır? Hangi aşamada, hangi taleplerde bulunabilinir? Bunları inceleyelim. 

Hamile Kadın Memura Gece Nöbeti Muafiyeti

Öncelikle gebelik durumu oluşan kadın memur, analık izni kullanmadan önce gebeliğinin 24. haftasında, hastahanelerden temin edeceği 24. hafta gebelik raporunu kurumuna ibraz ederek, hamileliğinin 24. haftasından itibaren gece nöbetinden muaf tutulur. Bunun sonrasında ise doğumdan itibaren yine iki yıl süreyle gece nöbetinden muaf tutulmaktadır. (657 sayılı DMK, Madde 101)

Memur Doğum İzni Nasıl Kullanılır?

Kadın memurlara gebelikleri durumunda, doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta doğum izni yani analık izni hakkı verilmiştir. Çoğul gebelik olma durumuna karşın ise, doğumdan önceki sekiz haftalık analık izni süresine iki haftalık bir süre daha eklenir. 

Doğumdan önceki sekiz haftalık süre başlamadan, kadın memur sağlıklı olduğunu, durumunun çalışmaya el verişli olduğunu doktor raporuyla belgelerse , doğuma üç hafta kalaya kadar görevine devam edebilmektedir. Bu şekilde kullanmamış olduğu doğum öncesi beş haftalık izin, doğum sonrası izne ilave edilmektedir. 

Erken Doğum İzni Hesaplama

Kadın memurun doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresi içerisinde veya, doktor raporuyla üç hafta kalaya kadar çalışabilir raporu ile görevi başındayken erken doğum yapması halinde, doğum yaptığı tarihten itibaren kendisine hak tanınan sekiz haftalık doğum sonrası analık iznine, erken doğum nedeniyle kullanamadığı doğum öncesi izinler ilave edilir. 

Örneğin; Sekiz haftalık doğum öncesi iznine ayrılan bir kadın memur bir hafta bu izni kullandıktan sonra, erken doğum gerçekleştirirse, doğum öncesi analık izninden bir hafta kullanmış olur. Kullanamadığı kalan yedi haftalık doğum öncesi analık izni süresi, doğumdan itibaren kullanacağı doğum sonrası iznine eklenir. 

Ya da, doğum öncesi sekiz haftalık süresi başlamış olmasına rağmen, doktor raporuyla doğuma üç hafta kalaya kadar çalışabilir hükmü gereğince çalışmaya devam eden kadın memur, görevi başında erkem doğum gerçekleştirirse, hiç doğum izni kullanmamış olur ve doğumdan itibaren doğum öncesi izni de doğum sonrası iznine eklenerek toplam on altı hafta doğumdan itibaren analık izni kullanır. 

Ücretsiz İzinde Memur Doğum İzni

Kadın Memur ücretsiz izindeyken doğum gerçekleştirecek olması halinde ise, kendisinin gebeliğine ilişkin doktor raporlarıyla birlikte başvurması halinde, ücretsiz izin yarıda kesilerek, göreve başlama şartı aranmadan ilgiliye , yukarıda bahsedilen süreler kadar yine analık izni verilmektedir.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir