Disiplin Cezasının Kaldırılması

Disiplin Cezasının Kaldırılması
0

Disiplin Cezasının Kaldırılması

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda Uyarma, Kınama, Aylıktan Kesme, Kademe İlerlemesi Durdurulması ve Devlet Memurluğundan Çıkarılma cezalarından bahsedilmiştir. Yine aynı kanunda hangi suçun hangi disiplin cezasını gerektirdiğinden bahsedilmiştir. İşlenen suç türüne göre, hangi disiplin cezasını hangi disiplin amirinin verebileceği belirtilmiştir.  657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ( DMK) disiplin cezalarının kaldırılması hüküm altına alınmıştır.

657 disiplin cezalarının kaldırılması konusunda bazı şartların oluşması gerektiğini vurgulamıştır. Devlet Memurları Kanunu’nda disiplin cezasının kaldırılması ile ilgili hüküm 133. Maddede yer almaktadır.

Disiplin Cezasının Silinmesi Şartları

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 133. Maddesinde disiplin cezalarının silinmesi hususu ile ilgili şöyle bir hüküm yer almaktadır;

“Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.

Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına * işlenir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.”

Söz konusu hüküm ile uyarma ve kınama cezalarının beş yıl diğer cezaların ise 10 yıl süre ile silinemeyeceği, bu sürelerin doldurulması halinde , yetkili amire silinmesinin talep edilebileceği belirtilmiştir.

Talep üzerine yetkili amir bu süre içerisindeki davranışları göz önünde bulundurarak talebe istinaden disiplin cezasının kaldırılmasını kabul veya reddeder. Uyarma veya Kınama cezası aldıktan sonra beş yıl içerisinde her hangi bir disiplin cezası almanız, beş yıl sonra bu uyarma ve kınama cezalarının silinmesine engel olur. Aynı şekilde aylıktan kesme cezası ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının silinme süresi 10 yıl olduğundan, bu cezaların alınmasından itibaren on yıl içerisinde herhangi bir disiplin cezası almakta bu cezaların silinmesine engel olur.

Bu durumların yanında kurum içindeki davranışlarınız, verilen emirleri yerine getirmeniz, sözlü olarak uyarı almanız gibi durumlarda disiplin cezalarının silinmesini etkileyebilir. Disiplin cezalarının silinmesi talebinde, cezanın kaldırılmasına ilişkin karar verecek olan yetkili amir, birinci amirlerin görüşlerine de başvurabilir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının silinmesi talebi üzerine de disiplin kurulu atamaya yetkili amire görüş de bulunur.

Disiplin Cezasının Silinmesi Dilekçe Örneği

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 133. Maddesine göre uygulanan disiplin cezasının silinmesi dilekçe örneği için web sitemizin “Örnek Dilekçeler ve Formlar” kategorisinde yer almaktadır.

Disiplin cezasının kaldırılması dilekçe örneği için tıklayın.

 

İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir