Sözleşmeli Personelin Ücretsiz İzin Hakkı Var mı ?

sözleşmeli-personelin-ucretsiz-izin-hakki
9
2

Memur Hukuku iletişim sayfamızdan bize ulaşan bir okuyucumuzun sorusu : “Bir kamu kurumda 4/B sözleşmeli personel olarak görev yapmaktayım. Eşimin doğum yapması üzerine on (10) gün süre ile babalık iznimi kullandım. Şimdi ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda geçen ilgili hükümler gereğince eşimin doğum yapması nedeniyle ücretsiz izin kullanmak istiyorum. Görev yapmış olduğum kurum bu şekilde bir hakkımın olmadığını bildirdi. Sözleşmeli personelin ücretsiz izin hakkı var mı?

Doğum Nedeniyle Ücretsiz İzin Hakkı

Doğum nedeniyle ücretsiz izin hakkı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108. Maddesinde açıkça belirtilmiştir. İlgili maddede şu ifadelere yer verilmiştir ; “Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.” 

Söz konusu maddede ifade edildiği gibi eşi doğum yapan memurlara da doğum tarihinden itibaren yirmi dört aya kadar ücretsiz izin verilmektedir. Peki eşi doğum yapan sözleşmeli personelin ücretsiz izin hakkı nasıl uygulanmaktadır?

Sözleşmeli Personelin Ücretsiz İzin Hakkı 

Sözleşmeli Personelin özlük hakları Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar üzerinden yürütülmektedir. Sözleşmeli personeller kurum ile imzalanan Hizmet Sözleşmesi üzerine görev yaptıklarından bazı mazeretlerde hizmet sözleşmesi feshedilir ve mazeret ortadan kalktığında ise yeniden hizmete alınır. Bu nedenle incelenmesi gereken Yeniden Hizmete Alınma şartları ve hangi hallerde ki sözleşme feshinden sonra personelin hakkının saklı kaldığıdır. 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Yeniden Hizmete Alınmaya ilişkin Ek Madde 1 şu ifadeleri barındırmaktadır ;

“Doğum, evlat edinme, memur veya diğer personel kanunlarına tâbi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır.
Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;


a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,
b) Doğum ya da üç yaşını doldurmamış bir çocuğun eşle birlikte veya münferit olarak evlat edinilmesi veyahut sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin veya evlat edinme nedeniyle kullanılan iznin
bitiminden itibaren en geç iki yıl; memur veya diğer personel kanunlarına tâbi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi nedeniyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin eşinin görev süresi bitiminden, askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması, gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.

Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

Yukarıda belirtilen hüküm ile sözleşmeli personelin askere ayrılması, doğum yapması gibi durumlarda hizmet sözleşmesinin fesih edilebileceği ve bu nedenlerde fesih edilen hizmet sözleşmesi sonunda iş sonu tazminatı almamış olma şartıyla personelin yeniden hizmete alınacağı belirtilmiştir. 

Eşi Doğum Yapan Sözleşmeli Personelin Ücretsiz İzin Hakkı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da  eşi doğum yapan sözleşmeli personel için yeniden hizmete alınma şartıyla sözleşme feshi hükmü bulunmadığından eşi doğum yapan sözleşmeli personelin ücretsiz izin hakkı bulunmamaktadır. 

Eşi doğum yapan Sözleşmeli Personelin Ücretsiz İzin Hakkı konusuna değinmiş bulunduk. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar İçin Tıklayın.

 

Memurhukuku.com tarafından hazırlanmıştır.

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yorum Yap

Yorumlar (2)

  1. Teşekkürler. Açıklayıcı olmuş.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir