İntibak Emsal Hesaplama Nasıl Yapılır?

İntibak Emsal Hesaplama Nasıl Yapılır?
0

Öğrenim intibakı, intibak emsal hesaplama konusunda bir ziyaretçimizin sorusu;

Öncelikle liseyi 2004 yılında bitirdim. ancak işe ön lisans mezunu olarak girdim. Ön lisansı 27/02/2008 tarihinde bitirdim. 17/09/2009 tarihinde işe başladım. 09/10/2012 tarihinde de lisansı bitirdim. Komisyon benim emsale takıldığımı söyledi.  2 yıl sözleşmeli ve memuriyet içerisinde askerliğimi yapmamdan dolayı 8 yılımı doldurduğumdan 1 yan verdiler. bunu da göz önüne alarak lütfen hesaplar mısınız ?

Öğrenim intibakı hesaplanırken emsal takılma hususu incelenirken dikkat edilecek en önemli iki etken Memuriyete Giriş Öğrenimi Süresi ve Bitirme Tarihi ile Memuriyete Giriş Tarihidir. Daha sonra kazanılmış hak aylığına etki eden diğer hizmet süreleri dikkate alınarak derece ve kademe hesaplanır. 

Öğrenim intibak emsal hesaplama 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36 ncı maddesinde geçen ; “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.” hükmü gereğince yerine getirilmektedir. 

Emsale takılmayan bir memurun öğrenim intibakı  hesaplamasında kısaca kullanılan mantık, bir önceki öğrenim durumuyla hak edilen memuriyete giriş derece ve kademesi ile , yeni öğrenim durumunda memuriyete girişte hak edilen derece ve kademe arasındaki fark, mevcut derece ve kademesine eklenir.

Örnek verecek olduğumuzda; Lise mezunu olarak göreve başlayan bir memur, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince 13/3 olarak görevine başlar. Lisans mezunu olarak göreve başlayan bir memur ise 9/1 olarak görevine başlamaktadır. Lise mezunu olarak göreve başlayan bir memur Lisans tamamladığında bu ikisi arasındaki fark kadar derece ve kademe mevcut derece ve kademesine eklenir. Lise mezunu olarak girmiş olduğu memuriyet hizmetinde 7/1 kadar yükseldiğini ve daha sonra lisans bitirdiğini var sayarsak, 7/1 üzerine Lise ve Lisans arasındaki derece ve kademe farkını yani  3 derece ve 1 kademe ilave etmemiz gerekir. Bunun sonucunda da 4/2 olarak yeni derece ve kademesi belirlenir. Bu örneğimiz emsale takılmayan bir memurun hesaplama işlemidir.

Üst Öğrenim İntibakı Emsal Hesaplama 

Daha önce söylediğimiz gibi öğrenim intibakı yapılırken emsal için dikkat edilecek hususları gözden geçirelim;

1-Memuriyete Giriş Öğrenimi
2-Memuriyete Giriş Öğrenim Bitirme Tarihi
3-Memuriyete Giriş Öğrenim Süresi
4-Memuriyete Giriş Tarihi
5-Derece ve Kademeye Etki Eden Hizmet Süreleri ve Kanunla Verilmiş İlerlemelerdir.

Okuyucumuzun 27.02.2008 tarihinde Ön Lisans öğrenimini tamamladığı, 17.09.2009 tarihinde sözleşmeli personel olarak göreve başladığı ve 09.10.2012 tarihinde ise Lisans öğrenimini tamamladığı belirtilmiş. 

Okuyucumuz 2008 yılında tamamladığı Ön Lisans öğrenimi sonrası eğitime ara vermiş ve 2009 yılında göreve başlamıştır. Daha sonra 2012 yılında Lisans tamamlamasının ardından intibak talep etmiştir. 

Ancak 2008 yılında Ön Lisans eğitimini tamamlayan okuyucumuzun emsali bir kişi eğitime hiç ara vermediği takdirde Lisans eğitimini en erken 31.07.2010 tarihinde tamamlamış olacak ve en erken bu tarihte Lisans mezunu olarak görevine başlayabilecek.

Okuyucumuzun emsali olan bir başka kişi 2008 yılındaki Ön Lisans öğreniminin ardından Lisans mezunu olarak en erken 31.07.2010 tarihinde memuriyete başlayabileceğinden, okuyucumuzun Lisans intibakı hesaplanırken 31.07.2010 tarihinde memuriyete başlamış olarak kabul edilir ve hizmet süresi bu tarihten itibaren değerlendirilir. Kısaca yorumlayacak olursak buradaki mantık 2008 yılında Ön Lisans bitiren bir memurun, 2009 yılında Lisans mezunu olamayacağıdır. Memuriyete giriş tarihi 2009 olsa da, bu tarihte eğitime ara vermeden öğrenime devam ettiği takdirde Lisans mezunu olamayacağından Devlet Memurları Genel Tebliği uyarınca 31.07.2010 tarihi olarak memuriyete başladığı varsayılarak hesap yapılır. 

İntibak Emsal Hesaplama

Öğrenim intibakı derece ve kademe bilgileri

Yukarıda belirttiğimiz gerekçe ile 2008 yılında ön lisans mezunu olan bir kişi eğitime ara vermeden devam ettiği takdirde en erken 31.07.2010 tarihinde Lisans mezunu olarak memuriyete girebileceğinden ;

Memuriyete giriş tarihi 31.07.2010 tarihi olarak baz alınarak Lisans mezunu bir memur 9/1 ile göreve başladığından , bu tarihte 9. Derecenin 1.Kademesi ile göreve başlamış kabul ederek hesaplayalım.

Her üç yıla bir derece ve her bir yıla bir kademe hesabı ile ;

31.07.2010 tarihinde 9. Derecenin 1.Kademesi
31.07.2013 tarihinde 8. Derecenin 1.Kademesi
31.07.2016 tarihinde 7. Derecenin 1.Kademesi
31.07.2019 tarihinde 6. Derecenin 1.Kademesine,

3.Dönem Toplu Sözleşme 28 Md 1 gereğince 2005 sonrası göreve başlayan memurlara 2015 yılında verilen 1 Derece ilerlemesi ilave edildiğinde 5.Derecenin 1.Kademesine,

657 sayılı DMK ilgili hükümleri gereğince son sekiz yıl içinde disiplin cezası almamış olanlar için verilen bir kademe ilerlemesi ile 5. Derecenin 2.Kademesine yükseltilmesine hak kazanılmaktadır. 

Öğrenim intibakı ve emsal hesaplama işlemleri sonucunda okuyucumuzun kazanılmış hak aylığı 5. Derecenin 2.Kademesinde yer almaktadır. 

 

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir