Sicil Notu Terfisinde Sözleşmeli Süreler Dikkate Alınır Mı?

Sicil Notu Terfisinde Sözleşmeli Süreler Dikkate Alınır Mı?
0

Sicil Notu Terfisinde Sözleşmeli Süreler Dikkate Alınır Mı?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 37 nci maddesinde, “Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir” hükmü ile 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, “Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun geçici 36 ncı maddesinde, son yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzeri uygulamasından yararlanmaya, 1 ila 5 yılı kalanlar için düzenleme yapılmıştır.

Sicil Notuna veya Sadece Disiplin Cezası Alıp Almadığına Bakılması

Disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin başlangıç tarihi 25.02.2011 tarihi olarak kabul edilmektedir. Bunun Sebebi 657 sayılı DMK 37 ve 64. madde değişikliğin 25.02.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olmasıdır. Bu tarihten önce sicil raporu düzenlenen personelin ise geçici 36 ncı madde hükümleri dikkate alınarak sekiz yıllık sürenin uygulanması değerlendirilmelidir.

Örneğin; 2007 Yılında memuriyete başlayan bir personel için, 2008-2009-2010 yılları sicil notu ortalamasının 90 ve üzeri olmasına bakılır. Üç yıllık sicil notunun değerlendirilmesinin ardından kalan 5 yıl için disiplin cezası alıp almadığına bakılır. 2016’nın Şubat Ayında 8 Yıllık sicil notu terfisi yapılır.

2011 Yılında memuriyete başlayan bir personel için ise sekiz yıllık süre boyunca disiplin cezası alıp almadığına bakılır. Disiplin cezasının bulunmaması halinde 8 yıllık süreyi tamamen doldurmasının ardından 2020 şubat ayında 8 yıldan sicil notu terfisi yapılır.

Sicil Notu Terfisinde Sürelerin Hesabı, Sicil Notu Terfisinde Sözleşmeli Süreler

Disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında sadece memuriyet hizmetinde geçen süreler hesaba katılmaktadır.  657 sayılı DMK gereğince daha sonradan kazanılmış hak aylığına değerlendirilen süreler, sicil notu terfisi hesaplamalarında değerlendirilememektedir.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde istihdam edilen personel ile farklı mevzuat hükümlerine tabi sözleşmeli, işçi gibi statülerde bulunan personelin de bu süreleri sekiz yıllık sürelerde hesaba katılmamaktadır.

8 Yıllık Sicil Notu Terfisinin Uygulanmasında Devlet Personel Başkanlığı’nın Görüşü İçin Tıklayın.

İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir