Yarım Gün Çalışma İzni

Yarım Gün Çalışma İzni
1

ANNELERE YARIM GÜN ÇALIŞMA İZNİ

Devlet anne olan kadınların çalışma ve sosyal hakları ile yakından ilgilenmektedir. Annelere çeşitli konularda maddi ve manevi haklarda düzenlemeler yapmaktadır. Çocukları üzerindeki sorumlulukları yanında çalışma hayatının olumsuz etkilenmemesi veya çalışma hayatındaki zorlukları nedeniyle çocukları üzerindeki sorumluluktan geri kalmamaları açısından da kanuni düzenlemelere başvurmuştur. Bunlardan birisi de annelere yarım gün çalışma izni. Kamuda görev yapan anneler için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen hüküm ile yarım gün çalışma izni verildi.  Madde 10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yarım Gün Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır

Yarım gün çalışma iznine ilişkin hüküm  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. Maddesinin (F) fıkrasında yer almaktadır.

Burada yer alan hükme göre; Doğum sonrası iznin yani analık izninin bittiği tarihten itibaren birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süre zarfında günlük çalışma saatinin yarısı kadar çalışılabilir. Çoğul doğumun oluşması durumunda ise bu sürelere birer ay daha eklenmektedir. Çocuğun engelli doğması veya doğduktan sonra on iki ay içinde engellilik durumunun tespit edilmesi halinde bu süreler on iki ay olarak uygulanmaktadır.

Yarım gün çalışma iznini bir dilekçe ile kurumunuzdan talep edebilirsiniz. Yukarıda bahsettiğimiz şartlara göre kurumunuz bununla ilgili bir karar alır ve yarım gün çalışma izniniz başlar. Bu süre içerisinde özlük haklarınızda herhangi bir kayıp yaşamazsınız. Özlük haklarınız aynen korunmaktadır.

Yarım Gün Çalışma Saatleri

Yarım gün çalışma hakkı elde eden annelerin çalışma saatleri memur anne tarafından değil görev yaptığı kurum tarafından belirlenmektedir. 657 sayılı DMK 104. Madde (F) fıkrasının sonuna 16.02.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bir değişiklik ile “Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir”  hükmü eklenmiştir. Bu nedenle yarım gün çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir ve memur anneye tebliğ edilir.  Bu süreler içinde memur anne yarım gün çalışma iznini kullanır.

yarim-gun-calisma-hakki

Yarım Gün Çalışma ve Süt İzni

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. Maddesinin (D) fıkrasında doğum izni bitiminden itibaren geçerli olmak üzere ilk altı ay günde üç saat ikinci altı ay günde bir buçuk saat süt izni verileceğinden bahsedilmiştir.

Süt izninin hangi saatler arasında kullanılacağı hususu kadın memurun tercihine bırakılmıştır. Saatlerini belirlediği bir dilekçe ile kurumuna başvuruda bulunur.

Ancak yarım gün çalışma izni kullanmakta olan memur ayrıca süt izni kullanamaz. Yarım gün çalışma izni süt izni verilmeksizin kadın memura verilmektedir.  104. Maddenin (D) fıkrasında ilk altı ay ve ikinci altı ay olarak süt izni kullanımından bahsetmiştik. Yarım gün çalışma izni kullanan bir memur, yarım gün çalışma izninin bitiminden itibaren kalan süt iznini kullanmak üzere idareden talepte bulunabilir.

Birinci doğumda iki ay yarım gün çalışma izni kullanan kadın memur,  sonrasında dört ay günde üç saat ve altı ay günde bir buçuk saat süt izni kullanabilir.

Yine aynı şekilde üçüncü doğumda altı ay yarım gün çalışma izni kullanan kadın memur bu iznin bitiminden itibaren altı ay günde bir buçuk saat süt izni kullanabilir. Süt izni için bir yıllık bir zaman diliminden bahsedilmiştir. Bu nedenle yarım gün çalışma izni bitiminden itibaren, bir yıla kalan süreler içinde süt izni kullanılabilir.

Yarım Gün Çalışma İzni Geç Talep Edilirse Ne Olur?

Yargım gün çalışma izni doğum izni bitiminden itibaren talep etmediyseniz,kanunen kullanmak üzere hak etmiş olduğunuz süre dolmadıysa halen talep edebilirsiniz. Kalan sürelerinizi kullanmak için idareden talepte bulunabilirsiniz.

Örneğin 657 sayılı DMK 104 (F) gereği altı aylık bir yarım gün çalışma izni hak etmişsinizdir.  Süt izni kullandınız fakat yarım gün çalışma izni talep etmediniz. Daha sonra doğum izni bitiminden itibaren iki ay geçtiğini varsayalım. Kalan dört aylık yarım gün çalışma hakkı hala kullanabilirsiniz. Bu süre zarfında yukarı da bahsettiğimiz gibi süt izni kullanamazsınız.

 

YARIM GÜN ÇALIŞMA İZNİ ÖRNEK DİLEKÇE İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir