Öğrenim Değişikliği İntibak Hesaplama

Öğrenim Değişikliği İntibak Hesaplama
0

Öğrenim Değişikliği İntibakı Nasıl Hesaplanır?

Bu yazımızda öğrenim değişikliği nedeniyle yükselecek olan derece ve kademe bilgilerinin yani öğrenim değişikliği intibakı nasıl hesaplanır örnekler ile ele alacağız. İşte Öğrenim Değişikliği İntibak Hesaplama

Aşağıdaki tabloda öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri gösterilmiştir. Öğrenim değişikliği nedeniyle derece ve kademe bilgilerinin hesaplanmasında bu tablo bu işin olmazsa olmazıdır.

Öğrenim değişikliği nedeniyle derece ve kademe hesaplamalarında, önceki mezuniyet durumunuza göre hangi derece ve kademe de göreve başladığınız, hesaplamasını yapmak istediğiniz yeni öğrenim durumunuzun hangi derece ve kademe ile göreve başlatıldığı ve mevcut derece ve kademe bilgileriniz bilinmelidir.

Derece ve Kademelerin İlerlemesi

Derece ve Kademelerin hangi sırada ilerlediği hususunda özellikle yeni memur arkadaşlarımızın kafasında bir karışıklık mevcuttur. Derece ve kademeler şu sıra ile yükselmektedir; tablomuzda görüldüğü gibi ilkokul mezunu 15.Derecenin 1.Kademesi ile göreve başlamaktadır.

Bu memurumuzun bir yıl hizmet etmesi halinde yeni derece ve kademesi, 15.Derecenin 2.Kademesine, bir yıl daha hizmet etmesi halinde 15.Derecenin 3.Kademesine yükselmesi demektir. Bir yıl daha yani toplam üç yıl hizmet etmesi halinde 14.Derecenin 1.Kademesine yükselmiş olur. Derece ve kademe sayımı bu şekilde ilerlemektedir. Her 3 yıla bir derece ve her 1 yıla bir kademe hesabı ile hesaplanmaktadır.

Üniversite Mezunu Olarak 9/1 Derece ve Kademe ile Göreve Başlayan  4 Yıl Hizmeti Olan Memur için İlerleme örneği ;

Hizmet Yılı Derece Kademe
Göreve Başlayış 9 1
1.Yıl 9 2
2.Yıl 9 3
3.Yıl 8 1
4.Yıl 8 2

Örnek Derece ve Kademe Hesaplamaları

Şimdi örnek olarak lise mezunu olarak görev yapmakta iken, Lisans öğrenimini tamamlayan bir memurun yükselebileceği kazanılmış hak aylığı derece ve kademe bilgilerini hesaplayalım.

Ortak hükümler başlığı altındaki tablomuzdan lise mezunu memurun giriş derece ve kademe bilgilerini inceliyoruz. Lise mezunu memur 13.Derecenin 3.Kademesi ile göreve başlamaktadır. Memuriyete başladığınız derece ve kademe bilgileriniz bu şekilde. Altı yıl boyunca görev yaptınız ve 11.Derecenin 3.Kademesine yükseldiniz.

Ardından dört (4) yıl süreli lisans öğreniminizi tamamladınız ve idareye öğrenim intibakınızın yapılması için talepte bulundunuz. Yine yukarıdaki tablomuzdan Lisans Mezunu bir memurun memuriyet giriş derece ve kademe bilgilerini inceliyoruz.

Lisans mezunu bir memur 9.Derecenin 1.Kademesi ile göreve başlamaktadır. Altı yıl hizmetiniz mevcut ve 11.Derecenin 3.Kademesine yükselmişsiniz. Şimdi yapacağınız işlem Lise Mezunu bir Memurun giriş derece ve kademesi ile Lisans mezunu bir memurun giriş derece ve kademesi arasındaki farkı mevcut derece ve kademe bilgilerinize eklemektir.

13.Derecenin 3.Kademesi ile 9.Derecenin 1.Kademesi arasında 3 derece 1 kademe gibi bir fark bulunmaktadır. Lisans öğreniminin tamamlanmasının ardından bu fark mevcut derece kademeniz olan 11.Derecenin 3.Kademesine eklendiğinde 7.Derecenin 1.Kademesine yükselmeniz gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Yani mevcut öğreniminizin giriş derece ve kademesi ile intibakını talep ettiğiniz yeni mezuniyetinizin giriş derece ve kademesi arasındaki farkı, mevcut derece ve kademenize ekleyerek yükselebileceğiniz derece ve kademenizi öğrenebilirsiniz.

Liseyi Normal Öğrenim Süresinden Bir Yıl Fazla Okumak

Ancak liseyi normal öğrenim süresinden bir yıl fazla okuyanlar bir hüküm bulunmaktadır. 657 sayılı DMK’nun  ORTAK HÜKÜMLER A/6-b de geçen “Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.” hükmü gereğince 13.Derecenin 3.Kademesinden değil 12.Derecenin 1.Kademesinden göreve başlarsınız.

Bu durumda Lisans mezunu memurun giriş derece ve kademesi olan 9.derecenin 1.kademesi ile 12. derecenin 1. kademesi arasındaki farkı , mevcut derece ve kademenize eklemeniz gerekmektedir.

Bilindiği gibi liselerin normal öğrenim süresi önceki yıllarda üç yıl olarak belirlenmişti. Hazırlık + 3 Yıl olarak lise öğrenimini tamamlamış olan memurlara bir önceki paragrafta bahsedilen hüküm gereği bir kademe ilerlemesi uygulandı.

Bazı memurlar bu konuda kafa karışıklığı yaşamaktadır. Liseyi dört yıl okuyan her memur bir kademe ilerlemesinden yararlanamaz. Bazı memur arkadaşlarımız yukarıda belirtilen hükmü lise öğrenimini dört yılda tamamlayan her memura bir kademe ilerlemesi uygulanır şeklinde algılamaktadır. Daha sonra yapılan değişiklikler ile liselerin normal öğrenim süreleri dört yıla çıkarılmıştır.

Yukarıda ki hükümde “normal öğrenim süresinden bir yıl fazla öğrenim görülmesi halinde bir kademe ilerlemesi uygulanır” ibaresinin yer alması, liselerin normal öğreniminin dört yıl olması, hazırlık sınıflarının kaldırılması , normal öğrenim süresi dört yıl olduğu yıllarda lise öğrenimini tamamlayan memurlara bir kademe ilerlemesi uygulanmasını engellemektedir.

Yukarıda örnek olarak Lise mezunu olarak görev yapmakta iken Lisans mezunu olan memurun derece ve kademe bilgilerini hesapladık. Aynı mantığı diğer mezuniyetler için de kullanarak yükselebileceğiniz yeni derece ve kademenizi hesaplayabilirsiniz.

Örneğin; Ön Lisans Mezunu iken Lisans tamamlayan bir memur mevcut derece ve kademesine iki kademe ilave ederek yeni derece ve kademesini tespit edebilir.

Yine tablomuza göz atarak, Ön Lisans Mezunu memurun 10.Derecenin 2.Kademesi ile, Lisans Mezunu Memurun 9.Derecenin 1.Kademesi ile göreve  başladığını görürsünüz. Arada iki kademe fark bulunduğu görünür ve mevcut derece ve kademesine bu iki kademeyi eklenir.

 

İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir