Mehil İzni, Mehil Müddeti Ne Zaman Başlar

Mehil İzni, Mehil Müddeti Ne Zaman Başlar
0

Mehil İzni Nedir?

Mehil İzni yani Mehil Müddeti 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılan atamalar sonucunda yeni görev yerine başlama süresi olarak kabul ediliyor.

Mehil İzni kullanıma ilişkin bilgiyi  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62.Maddesinde bulmaktayız. Söz konusu madde de ilk defa veya yeniden ya da yer değiştirme suretiyle;

Aynı yerdeki görevlerine atananların, atama yazısının tebliğ gününde işe başlamaları,

Başka yerdeki görevlerine atanan memurların, atama yazılarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde işe başlamaları gerektiği belirtilmiştir.

Mehil Müddeti İçinde Rapor Almak

Yukarıda belirtilen mehil müddeti süresini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurun yeni görev yerine taşınmasına ilişkin işlemleri yerine getirebilmesi için vermiştir.

Devlet Personel Başkanlığı bu süre içerisinde yani   Mehil müddeti içinde alınan rapor hakkında, memurun bu süre içerisinde hastalanması, taşınma işlemlerini yerine getiremeyeceği anlamına geldiğinden, rapor süresinin mehil müddeti süresinden sayılmayacağı görüşünü bildirmiştir.  Mehil müddeti içinde rapor almak , mehil müddetinden sayılmaz. Rapor alınan tarihe kadar kullanılan mehil süresi sayılır, rapor bitiminde ise kalan mehil müddeti kullanılır. 

Raporluyken Tebliğ Yapılabilir Mi?

Raporlu memura tebligat yapılır mı sorusunun cevabını yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yukarıda bahsettiğimiz 62. Maddede vermiştir. Madde de yer değiştirme nedeniyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edildikten sonra yolluklarının ödeme emri olmadan ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Aynı cümlenin devamında ise memurun izinli veya raporlu olmasının tebligata engel olmadığı belirtilmiştir.

Mehil Müddeti Ne Zaman Başlar

Başka yerdeki görevlere atanan memurların mehil izni yani mehil müddeti atama yazısının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren başlar. 

Ancak raporluyken veya izinliyken tebliğ yapılan memurun mehil izni, rapor bitiminden veya izninin bitiminden itibaren başlar.  

İl İçinde Mehil Müddeti Var Mı? İl İçi Mehil İzni Kaç Gündür?

Yukarıda bahsettiğimiz aynı yerdeki göreve atanan veya başka yerdeki göreve atananlar ibaresine ilişkin tanımlar Harcırah Kanununun 3. Maddesinin (g) bendindeki “Memuriyet Mahalli” ve (h) bendindeki “Başka Yer” tanımlarıyla bağdaşmaktadır.

6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile bazı il belediyeleri, sınırları il mülki sınırları olmak üzere büyükşehir belediyesi olarak belirlenmiştir.  Bu büyükşehir belediyelerinin sınırlarının, il mülki sınırları haline getirilmesi, “Memuriyet Mahalli” kavramını büyükşehir belediyesi olan yerlerde değiştirmiştir.

Memuriyet Mahalli Tanımı

Memuriyet Mahalli Tanımı Harcırah Kanunu’nda “Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler” olarak tanımlanmıştır.

Bu nedenle büyükşehir belediyeleri dışında kalan belediyelerde eski harcırah uygulaması devam etmiş, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde görev yapan memurlar içinse yeni bir memuriyet mahalli tanımı ortaya çıkmıştır. Harcırah Kanununda “Başka Yer” ifadesi yukarıda bahsettiğimiz memuriyet mahalli tanımının dışında kalan yerleri kapsamaktadır.

Aynı İl İçinde Mehil Müddeti

Tüm bu hüküm ve ibareler nedeniyle, büyükşehir belediyesi dışında kalan belediyelerde il içi atamalarda harcırah kanunu hükümlerince harcıraha hak kazanması nedeniyle mehil izni kullanabileceği, ancak büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde görev yapan memurların il içinde mehil izni kullanamayacağı hususu ortaya çıkmıştır. 

İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir