Derece ve Kademe Hesaplamaları Bazı Hususlar

featured
20
14

Derece ve Kademe Hesaplamaları Dikkat Edilecek Hususlar

Memurlarımız derece ve kademe bilgilerinin doğru olup olmadığı konusunda tereddütler yaşamaktadır. Derece ve kademe hesaplamaları dikkat edilecek bazı hususlardan bahsedeceğiz.

Maaş Yönünden Derece ve Kademe Hesaplamaları Etkenleri

Bu konuda önemli etkenler, öğrenim durumu, hizmet yılı, altı (6) yıl iyi sicilden veya sekiz (8) yıl iyi sicilden kademe ilerlemesi alıp almadığı , toplu sözleşmeler ile bir (1) derece ilerlemesi alıp almadığı, erkek memurlar için memuriyet öncesinde askerlik hizmetinin olup olmadığı veya memurun yine memuriyetten önce 217 sayılı KHK da geçen kurum ve kuruluşlarda çalışmışlığının bulunup bulunmadığı ve mevcut hizmet sınıfıdır.

Memurların Derece ve Kademe Hesaplamaları Yaparken Düştüğü Hatalar

Ücretsiz İzinler

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108/E de geçen “Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. ” hükmü gereğince aylıksız izin kullanan memurlar, derece ve kademe hesaplamalarında hizmet yılını sayarken bu süreleri de dahil etmektedirler.

Söz konusu hüküm gereği kullanılan aylıksız izinler hizmet yılı hesaplamasında dahil edilemez. Bu şekilde aylıksız izin kullanan memurlarımız hizmet yılı hesap ederken bu detayı gözden kaçırmaktadırlar. Hizmet yılını olandan fazla hesap  ederek, derece ve kademe hesaplamasında da hata yapmaktadırlar.

Hizmet Süresinden Sayılan Ücretsiz İzin Hangisidir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108/B de geçen “Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir” hükmü gereğince aylıksız izin kullanan memurun bu süreleri hizmet yılı hesabında değerlendirilmektedir.

29.01.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ek Geçici Madde 42 buna imkan vermektedir.

Meslek Lisesi ve Düz Lise Farkı

Memurlarımız Lise mezunu iken Lisans Mezunu olduklarında mevcut derece ve kademe bilgilerine 3 derece ve 1 kademe ilave edileceğini bilirler. Çünkü Lise Mezunu 13.Derecenin 3.Kademesi ile göreve başlarken, Lisans Mezunu 9.Derecenin 1.Kademesi ile göreve başlamaktadır. Arada 3 Derece 1 Kademe gibi bir fark bulunmaktadır.

Ancak, bu şekilde ilaveyi Meslek Lisesi mezunu memurlarımızda yapmaktadırlar. “Lise mezunuydum lisans bitirdim 3 Derece 1 Kademe alacağım” gibi hesap ederler.

Meslek Lisesi mezunu bir memur 12.Derecenin 2.Kademesi ile göreve başlar. Meslek Lisesi mezunu 12.Derecenin 2.Kademesi ile, Lisans Mezunu 9.Derecenin 1.Kademesi ile göreve başladığından, arasında 2 Derece ve 2 Kademe fark bulunmaktadır. Hal böyleyken Meslek Lisesi mezunu memurlarımız lisans bitirdiğinde 2 Derece ve 2 Kademe gibi bir ilerleme kaydeder.

Bazılarında şöyle bir kanı mevcuttur; “Ben Meslek Liseliyim bizim derece ve kadememiz önde başlıyor Lisans bitirdiğimde de önde olmalıyım.” Bunu şu şekilde izah edelim;

Evet Lise mezunu olan memurlar arasında bu memur arkadaşımız Meslek Lisesi mezunu olarak derece ve kademe olarak öndedir. Derece ve Kademe hesaplamasına etki eden tüm etkenlerin hizmet yılı dahil aynı olması halinde Meslek Lisesi bir memurumuz, lise mezunu bir memur arkadaşımızdan önde olabilir.

Ancak iki arkadaşımızın da Lisans bitirmesi halinde göreve aynı yıl başlamışlar diğer tüm etkenler aynı ve iki memurumuz da Lisans mezunu. Bu durumda şartlar eşit olduğundan derece ve kademe bilgileri de eşitleniyor. Ben Meslek Lisesi mezunuyum ben diğer arkadaşımdan daha önde olmalıyım gibi bir durum söz konusu değil.

Sonuçta göreve aynı yıl başladınız, tüm şartlar aynı ve her ikinizde lisans mezunusunuz. Bu durumda ki bir memur hangi derece ve kademe de ise o şekilde intibakınız yapılır.

Bir memur ile aranızda derece ve kademeye etki eden tüm etkenler aynı iken, aynı öğrenim grubu içerisinde bir farkınız var ise ancak o şekilde önde olabilirsiniz.

Arkadaşınız liseyi normal öğrenim süresinde üç (3) yıl olarak okumuştur, siz 2008 öncesinde lise öğreniminizi Hazırlık + 3 Yıl olarak bir yıl fazla okumuşsunuzdur, her ikinizde lise mezunuyken ondan bir kademe ileride olursunuz. Her ikinizde Lisans bitirmişsinizdir. Sizin bir de yüksek lisansınız vardır bu şekilde de bir kademe önde olursunuz. Aynı öğrenim gurubunda bulunduğunuz emsallerinizi geçemezsiniz.

Memuriyet Öncesinde Çalışılan Süreler ile Derece ve Kademe Hesaplamaları

Memurun, memuriyet öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemek şartıyla bulunan hizmetini, memuriyet hizmetine ekleyerek derece ve kademe hesaplaması yaptığı da sık karşılaşılan hatalardandır.

Özel sektörde yapılan hizmetler memurun Kazanılmış Hak Aylığı derece ve kademesine değil Emekli Keseneğine Esas derece ve kademesinde hesap edilir.

Memuriyet hizmeti olarak hesap edilemez. Ancak, daha önce başka bir kurumda T.C. Emekli Sandığına tabi olarak çalışmış olanların bu hakları saklıdır ve bu çalışmışlıkları memuriyet hizmetinden değerlendirilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hizmet sınıflarına göre özelde çalışılan sürelerin bir kısmı memuriyet hizmetinden sayılmaktadır. Örneğin Özel Sektörde Tekniker olarak görev yapmanız ve Teknik Hizmetler sınıfında memuriyete başlamanız halinde bu süreler kazanılmış hak aylığı derece ve kademesinde hesap edilir.

Emekli Keseneğine Esas Derece ve Kademe ile Kazanılmış Hak Aylığı Derece ve Kademesi çok sık karıştırılmaktadır.

Emekli Keseneğine Esas ve Kazanılmış Hak Aylığına Esas Derece ve Kademe Hesaplamaları Örneği

Örneğin Bir memurun terfi tarihi 20.10.2017 günü olsun. Bu memurun Kazanılmış hak aylığı olarak derece ve kademesi 6.Derecenin 3.Kademesinde  iken,  memuriyet öncesinde özel sektörde 4 Yıl 3 Ay 10 Gün sigortalı olarak çalıştığına ilişkin hizmet dökümünü idareye sunduğunu varsayalım.

Bu süreler memuriyet hizmetinde değerlendirilemeyeceğinden, emekli keseneğine esas derece ve kademesine ilişkin intibakı gerçekleşir. Şöyle ki; her 3 yıla bir derece ve her 1 yıla bir kademe hesabı ile hizmetinin dört (4) yılı değerlendirilerek bir (1) derece ve bir (1) kademe ilerlemesi hak eder.

6.Derecenin  3.Kademesinden 4.Derecenin 1.Kademesine yükseltilir. (Emekli Keseneğine Esas Derece ve Kademesi). Kalan 3 Ay 10 gün kıdeminden sayılır ve 20.10.2017 terfi tarihi öne çekilir. Ardından ilgilinin Emekli Keseneğine Esas Terfi Tarihi 10.07.2017 tarihi olur.

Tüm bu işlemlerin ardından Memurumuzun maaş yönünden Kazanılmış Hak Aylığı derece ve kademesi yine 6/3 Kazanılmış Hak Aylığı terfi tarihi 20.10.2017 olur.

Emekli Keseneğine Esas derece ve kademesi 4/1, Emekli Keseneğine Esas Terfi Tarihi 10.07.2017 tarihidir. Özel sektör sigorta çalışmışlıkları emekli keseneğine esas derece ve kademe de değerlendirilir.

Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi Tekniker olarak özelde çalışmış bir kişi teknik hizmetler sınıfında memuriyete başlar ise veya Avukat olarak görev yapmış bir kişi Hakim unvanında göreve başlamış ise bu sürelerin bir kısmı kazanılmış hak aylığı derece ve kademesine de etki etmektedir.

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yorum Yap

Yorumlar (14)

Popüler Yorumlar
 1. Evet emsalde şöyle bir mantık izah ediliyor; Memuriyete giriş öğreniminiz ve memuriyet içinde bitirmiş olduğunuz üst öğreniminiz önemli. 2010 Yılında Ön Lisans Mezunu oldunuz ve 2011 yılında memuriyete başladınız. Daha sonra üstüne iki yıl daha öğrenim gördünüz ve Lisans bitirdiniz Buradaki mantık şu şekilde; 2010 yılında öğrenime ara vermeden öğrenimine devam eden bir şahıs 2012 yılında Lisans mezunu olabilir ve Lisans mezunu olarak en erken 31.07.2012 tarihinde memur olabilirdi.

  Sizinle emsal olan bu kişi öğrenime ara vermediği zaman Lisans mezunu olarak ancak 2012 yılında memur olabiliyorken, sizin 2011 yılında memur olmanız ve sonrasında Lisans bitirmeniz durumunda emsallerinizden önde olmamanız adına 2012 yılında işe girmişsiniz gibi Lisans intibakınız yapılır. Emsal uygulaması bu nedenle yapılmaktadır. Emsaliniz öğrenime ara vermediği takdirde 2012 yılında Lisans mezunu olabiliyorken, sizin Lisans mezuniyet intibakınız 2011 yılından itibaren değil 2012 yılında işe girmişsiniz gibi hesaplanır. Bununla ilgili çeşitli idari yargı kararları mevcut ancak hala uygulamada olan bir hesaplamadır.

 2. Belki arkadaşın liseyi bir yıl fazla okumuştur hazırlık falan okumuştur oradan fazla kademe almistir

Yapılan Yorumlar
 1. 5 sene önce

  2007 girisliyim 11 yıl hizmetim oldu. Önlisans mezunuyum. Memuriyet öncesinde askerlik hizmeti yok. 6/1 im. Benimle aynı şartlarda arkadaşım 6/2. Neden olabilir?

  • Belki arkadaşın liseyi bir yıl fazla okumuştur hazırlık falan okumuştur oradan fazla kademe almistir

  • Bütün etkenlerin aynı olup olmadığını dikkatli tespit etmek gerekir. Tüm etkenler aynı ise şayet bir yanlışlık söz konusudur. 657 sayılı DMK 64. MD gereği 8 Yıldan bir Kademe ilerlemesi alınıp alınmadığı da tespit edilmelidir. Arkadaşınız 8 yıldan bir kademe ilerlemesi almış olabilir, sizin sicil notunuz veya var olan bir disiplin cezanız buna engel olmuş olabilir. bir kademe fark buradan da kaynaklanıyor olabilir.

 2. 4 sene önce

  2007 meslek lisesi girisliyim 2009 da on lisan bitirdim 2017 de lisan bitirdim yine 2019 da lisans bitirdim derece kademe m 4 /1e dustu bir yanlışlık yokmu

  • Halen Lisans mezunusunuz. Bunu şu şekilde hesaplayabilirsiniz. Lisans mezunu 9/1 ile göreve başlar.
   2007 yılından itibaren 9/1 den devam edelim.

   2007 = 9/1
   2010 = 8/1
   2013 = 7/1
   2016 = 6/1
   2019 = 5/1

   3.Dönem toplu sözleşme 28 MD gereği 2005 yılı sonrasında göreve başlayanlara 1 derece ilerlemesi uygulanır hükmünce ; 4/1

   Bu şartlar altında 4/1 olarak görünüyor. Ancak 8 Yıldan Bir Kademe ilerlemesi yani iyi sicil terfisi aldıysanız, 4/2 olması gerekiyor. Almadıysanız şayet 4/1 olması doğrudur.

 3. 13/08/1989 doğumluyum,
  2007 yılında (4yıllık lise) yabancı dil mezun oldum,
  (4 yıllık lise okuyana 1kademe verilyormuş diye duydum)

  2010 yılında 2 yıllık bitti,

  18/05/2011 işe başladım,

  2014 şubat ayı 4 yıllık bitti,

  2014 ‘de 6 ay askere gittim 03.2015 işe başladım, terfim 01/08/ de yapılıyor,

  bu arada devlet 1 derece hediye etti

  8 yılım doldu soruşturmamda yok 1 kademe de öyle alcam benim kademe derecem kaç yok, emsal diyorlar , benden sonra başlayan memur benden ileri derecede anlamadım

  • Emsale takılma ile ilgili çeşitli yargı kararları mevcut ancak kurumların bazıları uyguluyor bazıları uygulamıyor. Şöyle Hesaplayacak olursak; 18.05.2011 yılında memuriyete başladınız ve son olarak Lisans mezunusunuz. Lisans Mezunu 9/1 den göreve başladığından 9/1 Den başlayarak hesaplarsak

   18.05.2011 9/1
   18.05.2014 8/1
   18.05.2017 7/1
   18.05.2018 7/2
   18.05.2019 7/3

   Liseyi normal öğrenim süresinden bir yıl fazla okuduğunuz için 1 Kademe de oradan aldınız 6/1
   2005 Sonrası göreve başlayanlara 1 derece ilerlemesi uygulandığı için 1 derecede oradan aldınız 5/1
   Eğer 2011 yılında kadrolu olarak göreve başladıysanız ve hakkınızda disiplin cezası yoksa 8 yıllık süre tamamlandığından gizli sicil terfisiyle 5/2 olmanız gerekiyor.
   Ancak sözleşmeli başlayıp kadroya sonradan atandıysanız, kadroya geçtiğiniz tarihten itibaren 8 yıllık süre değerlendirildiği için ancak o zaman 8 yıldan bir kademe ilerlemesine hak kazanabilirsiniz.

 4. 4 yılık liseden 1, ve 8 yıldan bir olayını çözdüm ancak, emsalde sorunum var, kararda denmişki, 2010 kpss ile ön lisans olarak atamanız yapıldı 2010+2= 31/07/2012 olur demiş, işe başlarkenki mi önemli liseyi bitirkenki mi

  • Evet emsalde şöyle bir mantık izah ediliyor; Memuriyete giriş öğreniminiz ve memuriyet içinde bitirmiş olduğunuz üst öğreniminiz önemli. 2010 Yılında Ön Lisans Mezunu oldunuz ve 2011 yılında memuriyete başladınız. Daha sonra üstüne iki yıl daha öğrenim gördünüz ve Lisans bitirdiniz Buradaki mantık şu şekilde; 2010 yılında öğrenime ara vermeden öğrenimine devam eden bir şahıs 2012 yılında Lisans mezunu olabilir ve Lisans mezunu olarak en erken 31.07.2012 tarihinde memur olabilirdi.

   Sizinle emsal olan bu kişi öğrenime ara vermediği zaman Lisans mezunu olarak ancak 2012 yılında memur olabiliyorken, sizin 2011 yılında memur olmanız ve sonrasında Lisans bitirmeniz durumunda emsallerinizden önde olmamanız adına 2012 yılında işe girmişsiniz gibi Lisans intibakınız yapılır. Emsal uygulaması bu nedenle yapılmaktadır. Emsaliniz öğrenime ara vermediği takdirde 2012 yılında Lisans mezunu olabiliyorken, sizin Lisans mezuniyet intibakınız 2011 yılından itibaren değil 2012 yılında işe girmişsiniz gibi hesaplanır. Bununla ilgili çeşitli idari yargı kararları mevcut ancak hala uygulamada olan bir hesaplamadır.

 5. bu tamamen benim hakkımın gaspı neden mi, benimle lise mezunu olarak başlayan arkadaşlar çalışırken üniversitesi 7 -8 yılda bitirdiler benim önümdeler 5 e düştüler ben daha 6 dayım, onlar beni geçti nasıl bi saçmalık nasıl bi anlam, tamam başkasının önüne eçmeyim doğru ama başkası neden benim önüme geçiyor 2011 ‘de lisemezunu olark işe başlasın ben ön lisans ikimizde 4 yılık bitirelim o benden ilerde olsun vay anasını

 6. örnek karar gönderebilirmisiniz

 7. Arkadaşlar bana lütfen yardımcı olun. öncelikle liseyi 2004 yılında bitirdim. ancak işe ön lisans mezunu olarak girdim. ön lisansı 27/02/2008 tarihinde bitirdim. 17/09/2009 tarihinde işe başladım. 09/10/2012 tarihinde de lisansı bitirdim. komisyon benim emsale takıldığımı söyledi. bir diğer komisyondaki arkadaşım 2004 de liseyi bitirdiğimi söyleyip 2008 yılında lisansı bitirenler yönünden 2009 da işe girdiğimden emsale takılmadığımı söyledi. ancak buradaki komisyon işe girdiğim tarihteki öğrenim durumunu yani ön lisansı baz aldıklarını söyleyerek emsale taktılar beni. hesaplamayı bilen arkadaş varsa lütfen hesaplayabilirmi ? daha bugün 2 yıl sözleşmeli ve memuriyet içerisinde askerliğimi yapmamdan dolayı 8 yılımı doldurduğumdan 1 yan verdiler. bunu da göz önüne alarak lütfen hesaplarmısınız kafayı yemek üzereyim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir