Teknik Hizmetler Sınıfı Öğrenim İntibakı

Teknik Hizmetler Sınıfı Öğrenim İntibakı
teknik-hizmetler-sinifi-ogrenim-intibaki
0

Üst öğrenim intibaklarına ilişkin bir konuya daha değinmeye karar verdik ; Teknik hizmetler sınıfı öğrenim intibakı.

Teknik hizmetler sınıfında görev yapan memurların üst öğrenim intibakı nasıl yapılır? Kademe ilerlemeleri nasıl gerçekleşir? Mezuniyet ve unvanlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi hep birlikte bu incelemeyi yapalım.

Teknik Hizmetler Sınıfı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda kısaca Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden belli başlı bazı benzeri unvanlarda öğrenim görmüş kişiler teknik hizmetler sınıfını oluşturur şeklinde tanımlanmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler başlığı altında belirtilen öğrenim durumlarına göre giriş derece ve kademeleri tablosuna göre Meslek Lisesi mezunları 12/2, Ön Lisans Mezunları 10/2 ve Lisans Mezunları 9/1 derece ve kademelerinde görevlerine başlamaktadır.

Tekniker Unvanı Öğrenim İntibakı

Meslek Lisesi mezunu olarak Teknik Hizmetler sınıfında göreve başlayan memurun, iki yıl süreli Meslek Yüksek Okulları’nın teknik programlarından mezun olması halinde yapılacak olan öğrenim intibakına ilişkin hüküm 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36 ıncı maddesi A/4 de şu şekilde yer almaktadır;

“Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler,tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece”

Söz konusu hükümde Teknikerlik alanından mezun olanların öğrenimlerine göre tespit edilen giriş ve derece kademelerine bir derece ilerlemesinin uygulanması gerektiği ortaya konulmuştur. Peki “öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece ilerlemesi” neyi ifade ediyor?

Şöyle ki; daha önceki öğrenim intibakına ilişkin yazılarımızda ve bu yazımızda da bahsettiğimiz öğrenim durumlarına göre giriş derece ve kademe tablosuna göre, mezuniyeti karşılığı hak etmiş olduğu derece ve kademesine ek olarak yukarıda bahsettiğimiz hüküm gereğince bir derece ilave ilerleme uygulanmasıdır.

Teknik Hizmetler Sınıfı Öğrenim İntibakı Örneği

Tekniker öğrenim intibakına örnek vereceğimiz personelimiz 2005 yılında Meslek Lisesi mezunu olarak 12/2 derece ve kademe ile görevine başlamış olsun. 2010 yılında ise Ön Lisans Teknik Programlar mezunu olarak üst öğrenim intibak talep dilekçesini kurumuna ibraz ettiğini varsayalım. Bu şekilde 5 yıllık bir hizmeti olduğu ortaya çıkıyor.

Tek tek hesaplayacak olursak;

2005 yılında 12.Derecenin 2.Kademesi ile görevine başlayış,

2006 yılında 12.Derecenin 3.Kademesi ile kademe ilerlemesi,

2007 yılında 11.Derecenin 1.Kademesi ile kademe ilerlemesi,

2008 yılında 11.Derecenin 2.Kademesi ile kademe ilerlemesi,

2009 yılında 11.Derecenin 3.Kademesi ile kademe ilerlemesi,

2010 yılında 10.Derecenin 1.Kademesi ile kademe ilerlemesi.

2010 yılında öğrenim intibakı yapılmadan önce personelimizin mevcut kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi bu şekildedir.

Ön lisans mezuniyetine ilişkin intibak talep dilekçesi ibraz ettiğinde ise personelimizin derece ve kademesi aşağıdaki gibi olacaktır.

Örnek personelimizin giriş derece ve kademesi 12/2 dir. Ön lisans mezunu bir memur ise 657 sayılı DMK ilgili hükümler gereğince 10/2 ile görevine başlamaktadır. Bu iki öğrenim arasında 2 derece fark bulunduğundan personelimizin 2010 yılındaki mevcut derece ve kademesine 2 derece ilave edilir ve kazanılmış hak aylığı 10/1 iken 8. Derecenin 1. Kademesine yani 8/1 yükseltilir.

Bundan sonra ise yukarıda mevzuattan alıntıladığımız hüküm uygulanır. Bahsi geçen hükümde Teknikerlerin öğrenim durumlarına göre tespit edilen derece ve kademelerine bir derece ilerlememisinin uygulanması gerektiği belirtildiğinden örnek personelimizin kazanılmış hak aylığı yönünden derece ve kademesi 7. Derecenin 1.Kademesi olarak uygulanır.

Meslek Yüksek Okulu Teknik Program Mezununa Herkes Faydalanabilir mi?

Üzerine konuştuğumuz ilgili maddeye kanun koyucular şu şekilde başlamışlardır ; “Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle”. Bu nedenle Teknik Hizmetler sınıfında görev almayan hiç bir personel bu hükümden faydalanamamaktadır. Unvan değişikliği suretiyle Teknik Hizmetler sınıfından Teknikerlik unvanına geçen memur ise unvan değişikliği ataması gerçekleştikten sonra söz konusu hükümden faydalanabilir.

Sorularınız için yazımız altında bulunan Yorumlar bölümünü veya Bize Ulaşın sayfamızı kullanabilirsiniz.

Çalışan tüm okuyucularımıza başarılar dileriz.

Memurhukuku.com editörleri tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz kullanılamaz.

İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir