Sürekli İşçilerin Mali ve Sosyal Hakları

Sürekli İşçilerin Mali ve Sosyal Hakları
0

Sürekli İşçilerin Mali ve Sosyal Hakları

Bilindiği gibi 696 Sayılı KHK ile sürekli işçilerin kadroya geçirilmesi işlemleri başlatılmıştı. Yine buna binaen 375 sayılı KHK Geçici 23 üncü maddesi gereğince; kamuda sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin “ücret, mali ve sosyal haklarının” belirlenmesinde esas alınacak “süresi en son sona erecek Yüksek Hakem Kurulu Kararı” 12/04/2018 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmi internet sitesinde yayımlanmıştı.Yayınlanan Karara Ulaşmak İçin Tıklayın

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücret İle Diğer Mali Ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerini başlıklar altında incelemeye alalım.

Sürekli İşçilerin Çocuk Yardımı ve Öğrenim Yardımı

Sürekli işçilere üç çocuktan fazla olmamak şartıyla her çocuk için aylık 25 TL/Ay çocuk yardımı yapılacağı kararlaştırılmıştır. Yüksek Hakem Kurulunun, 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçiler için 02/04/2018 tarihinden sonra karara bağladığı toplu iş sözleşmelerinde çocuk yardımı ile ilgili daha açık bir hükme yer vermiştir. Bu hükmü, “İşçilere üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25 TL/Ay çocuk yardımı yapılır. Ancak evlenen çocuklar, 18 yaşını dolduran veya yükseköğrenime devam etmesi halinde 25 yaşını dolduran çocuklar ile kendi hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (öğrenim görmekte iken tatil devresinde çalışanlar ile staj veya mesleki eğitim görenler hariç) için bu yardım ödenmez. Eşlerden ikisinin de aynı toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışması halinde bu yardım eşlerden yalnız birine ödenir.” şeklinde değiştirmiştir.

Öğrenim yardımı ve çocuk yardımı hesaplaması yapılırken uygulamada farklılığı ortadan kaldırmak için Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan toplu iş sözleşmelerinde yer alan yeni hükmün esas olarak alınması gerekmektedir.

Sürekli İşçilere Yakacak Yardımı, Bayram Yardımı ve Evlenme Yardımı

Bayram yardımı, evlenme yardımı ve yakacak yardımı işçilere direk olarak ödenmesi gereken sosyal yardım kapsamında olduğundan, her işçiye eş durumuna bakılmaksızın bu yardımların ayrı ayrı ödenmesi gerekmektedir.

Sürekli İşçilere Taşıt Yardımı

Taşıt yardımına ilişkin hükümde, “mevcut uygulamaya devam edileceği” belirtilmiştir. İşçilerin ihale sözleşmelerinde belirtilen haklarıyla sürekli işçi kadrosuna geçirilmiş olmaları, işçinin sürekli işçi kadrosuna geçmeden önceki ihale sözleşmesi kapsamında belirlenen taşıt yardımı uygulamasının kadroya geçtikten sonra da uygulanması gerekmektedir.

Ancak işçinin kadroya geçmesinden sonra çalıştığı yerde sağlanan taşıt yardımı ile ihale sözleşmesinde belirtilen taşıt yardımı arasında fark var ise işçilerin işe geliş gidişinde işverence belirlenecek uygulamaya devam edilmesi gerekmektedir.

Sürekli İşçilere Yemek yardımı

Yemek yardımı ile ilgili olarak “İşçilere fiilen çalışılan günler bir öğün yemek verilir. Yemek verilemediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00(beş)TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir.” olarak düzenleme yapılmıştır.

375 sayılı KHK’nın Geçici 23 üncü maddesi uyarınca, işçilerin kadroya geçmeden önceki çalıştıkları alt işveren işyeri için imzalanmış toplu iş sözleşmelerinin yürürlük süresinin bitimine kadar uygulanacak olması ile, idarece yemek hizmetinin verilmemesi halinde ihale sözleşmesi ile yapılan bireysel iş sözleşmesinde işçiye daha yüksek miktarda yemek yardımı verilmesi düzenlenmiş ise yüksek olan tutarın işçiye ödenmesi gerekmektedir.

Sürekli İşçilerin Ücret Zammı

Sürekli işçi kadrolarına geçmeden önce ihale sözleşmesince büyük şehirlerde temizlik işçileri, teknik hizmet işçileri ve özel güvenlik işçileri asgari ücretin belirli bir yüzde fazlasını almaktadır.

Bu miktarın üzerine % 4 + 4 ücret artışının eklenenip eklenmeyeceği, eklenecek ise uygulama tarihinin 01.01.2018 tarihinden itibaren mi yoksa geçiş işleminin tamamlandığı 02.04.2018 tarihinden itibaren mi uygulanacağı konusunda ise,
“İşçilerin 01/01/2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4 (yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa %4 (yüzde dört)’ten mahsup edilir.” hükmü ile ücrete ilişkin uygulama düzenlenmiştir.

İşlem yapılırken öncelikle kapsamdaki işçinin 01/01/2018 tarihinde alacağı ücretin belirlenmesi ve bu ücret üzerinden Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan ücret ile diğer mali ve sosyal haklara ilişkin hükümlerin 02/04/2018 tarihi itibariyle uygulanması gerekmektedir.

Sürekli İşçilerin Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan fiyat farklarının ödenmesine dair yönetmelik uyarınca belirlenen ücret zam oranları

İhale sözleşmesi ile birlikte sona eren toplu iş sözleşmeleri kamu kurum ve kuruluşları itibariyle geçiş işleminin yapıldığı tarihe kadar uzatılmış ve 3 aya kadar uzayan ihaleler için işçilerin günlük çıplak ücretlerine %3 zam uygulanmıştır.

Ancak, 12.04.2018 tarihli Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri içerisinde yer alan ücret zammının 01.01.2018 tarihten itibaren %4 zam uygulanması durumunda %1 lik farkın ödenip ödenmeyeceği konusunda ise,

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, 30/03/2018 tarihli ve 30376 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yönetmelik gereğince 23 üncü maddenin birinci fıkrasında öngörülen geçiş işleminden önce ihale sözleşmesi ile birlikte sona eren toplu iş sözleşmeleri, kamu kurum ve kuruluşları itibarıyla geçiş işleminin yapıldığı tarihe kadar uzatılmıştır.

Yüksek Hakem Kurulunca süresi 3 aya kadar uzayan ihaleler için işçilerin günlük çıplak ücretlere %3 zam, süresi 2 aya kadar uzayan ihaleler için işçilerin günlük çıplak ücretlere %2 zam, uygulanması karar altına alınmıştır. Bu çerçevede uzatma döneminde yapılan artışın, 02/04/2018 tarihi itibariyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ilan edilen hükümlerde yer alan %4’lük artışa tamamlanmasının sağlanması gerekmektedir.

Sürekli İşçilerin Giyim yardımı

Sürekli işçilere verilecek giysi yardımına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Öncelikle yürürlükte olan bir toplu iş sözleşmesi varsa orada yer alan hükümlerin, yoksa geçiş öncesi yürütülen ihale sözleşmesi ile belirlenen hükümler dikkate alınarak ilgili personele giysi yardımı yapılması gerekir.

İşin durumuna göre iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli olan kıyafet ve diğer malzemelerin işverence karşılanması gerekmektedir.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir