Uzman Erbaşların Memuriyet İntibakı

Uzman Erbaşların Memuriyet İntibakı
0

Sonradan Memur Olarak Atanan Uzman Erbaşların Memuriyet İntibakı

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na göre en az 2 yıl çalışmış olan ve kendi isteği ile sözleşmesini fesih edenler arasından  memur olarak atamaları yapılabilmektedir. Bu şekilde görev yaparken ayrılanların infaz ve koruma memuru olarak atamaları da yapılmaktadır. Bu personellerin ayrıldıkları kurumdan geldikleri derece ve kademe üzerinden atamalarının yapılmaması ise uzman erbaşların en çok hassas olduğu konudur. Memur olarak atanan uzman erbaşların memuriyet intibakı nasıl hesaplanmaktadır?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92. Maddesinde İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.” hükmü yer almaktadır.

Yine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 71. Maddesinde Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.

    Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler.

Bu Hükümler Ne Anlama Gelmektedir?

    Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.hükmü yer almaktadır.

İşte bu hükümler uzman erbaşlıktan memuriyete geçen personellerin ayrıldıkları derece ve kademeleri ile memuriyete atama yapılmasını engellemektedir. 3269 sayılı kanuna tabi olarak uzman erbaşlıkta geçirmiş oldukları süreler kazanılmış hak aylığında değerlendirilir.

657 sayılı DMK 36 ncı maddesinde belirlenen öğrenim durumu itibariyle giriş derece ve kademelerinin üstüdne  derece kademe ile 3269 sayılı kanuna tabi olarak göreve başlayanların, atandıkları kadroda ilk kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi için kanuni bekleme sürelerinin, fazladan hakedilen derece ve kademeye karşılık gelen süre kadar bekletilmesi ve bu süre tamamlanıncaya kadar yani emsalleri ile birlikte aynı derece ve kademeye ulaşıncaya kadar atandıkları derecede kademe ilerlemesi yaptırılmaması gerekmektedir.

Uzman Erbaş İntibak Örnek

İki yıl süre ile 3269 sayılı Kanuna tabi olarak Uzman Erbaşlık görevi yapmış, onun öncesinde ise 1 yıl 6 ay askerlik hizmeti yapmış ve daha sonra infaz ve koruma memurluğuna ataması yapılmış bir personeli ele alalım.

Uzman Erbaş olarak görev yapmakta iken infaz ve koruma memurluğuna ataması yapılan bu  personel  infaz ve koruma memurluğuna ayrıldığı aynı derece ve kademeden atanamaz. Yukarıda bahsettiğimiz gibi bu şekilde sınıf değiştirenler için eski sınıfında geçirdiği süreler yeni sınıfında yıl hesabına katılır.

Şöyle ki; Bu şekilde infaz ve koruma memurluğuna ataması yapılan uzman erbaşın lise mezunu olduğunu varsayalım.

657 sayılı DMK 36 ncı maddesinde Lise  mezunlarının 13. Derecenin 3.Kademesi ile göreve başlayacakları belirtilmiştir.  Uzman Erbaşlıktan İnfaz ve Koruma Memurluğu geçen bu personelin ataması yapıldığında iki yıl uzman çavuşlukta geçen süreler dikkate alınarak 13/3 yerine 12/2 ile göreve başlar. İki yıllık süresi maaş derece ve 36 ncı maddede öğrenim itibariyle belirlenen maaş derece ve kademesine eklenir.

1 yıl 6 ay da öncesinde yapmış olduğu askerlik hizmeti eklenir ve 12/3 kademesi ile göreve başlatılır. Toplamda 3 yıl hizmet süresine eklenir. Kalan 6 aylık süre ise kıdeminden sayılarak terfi tarihi öne çekilir. Maaş derece ve kademesi yani kazanılmış hak aylığı bu şekilde hesaplanır.

3269 SK tabi olarak Uzman Erbaşlıkta geçirdiği süre boyunca hak etmiş olduğu fiili hizmet zammı ise kazanılmış hak aylığında yani maaş derece ve kademesinde değil emekli keseneğine esas aylığında yani emeklilikte hesap edilir.

İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir