Kınama Cezası Nedir?

Kınama Cezası Nedir?
0

Kınama Cezası Nedir?

Disiplin cezaları çeşitleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller başlığı altında belirtilmiştir. Söz konusu başlığın altında yer alan 125. Maddede disiplin cezaları çeşitlerinden ve hangi davranış ve fiillerde hangi cezaların verileceğinden bahsedilmiştir. Bu cezalar arasında yer alan Kınama Cezası Nedir?

657 sayılı DMK 125. Maddede bahsedilen disiplin cezaları, Uyarma, Kınama, Aylıktan Kesme, Kademe İlerlemesinin Durdurulması ve Devlet Memurluğundan Çıkarma olarak belirlenmiştir. Bu cezalar arasında yer alan Kınama Cezası Nedir? Kınama cezasını gerektiren fiil ve davranışlar hangileridir? 

Devlet memuruna, bulunduğu görevde göreviyle ilgili durumlarda veya davranışlarıyla kusurlu bulunduğunun yazılı olarak bildirilmesine kınama cezası denilmektedir.

Devlet Memurları Kanunu’nun 125. Maddesine göre Kınama Cezası Nedir? Hangi Hallerde Verilir?

 1. Görev başındayken amirlere hal ve hareketleriyle saygısız davranmak,
 2. Eşlerin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının sürekli kazanç getiren faaliyetlerini kurumlara bildirmemek,
 3. Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge,araç ve gereçlerin korunması, kullanılması bakımından kusurlu davranmak, 
 4. Görev dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak,
 5. Devlete ait araç ve gereçleri özel işlerinde kullanmak,
 6. İş arkadaşlarına veya personeller ile iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,
 7. İş arkadaşlarına veya iş sahiplerine söz veya hakaretle sataşmak,
 8. Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,
 9. Verilen emirlere itiraz etmek,
 10. Borçlarını kasten ödemediğinden yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
 11. Kurumların huzur ve çalışma düzenini bozmak,
 12. Yetkili olmadığı halde, basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyonlara bilgi veya demeç vermek,

Başlıca kınama cezasını gerektiren fiil ve davranışlardır. Bu davranışların varlığının tespiti halinde 1. Disiplin amiri soruşturma başlatabilir ve memur kınama cezası ile cezalandırılabilir. 

Memur kınama cezasına itirazda bulunur ise  disiplin dosyası bir üst disiplin kuruluna itiraz dilekçesiyle birlikte gönderilir. Disiplin kurulu, 1. disiplin amirinin uyguladığı işleme ilişkin, memurun itirazını ya kabul eder ya da reddeder. Aksi bir ceza vermez. Kabulü halinde ceza kesinleşir ve idari yargı yolu açılır. Üst disiplin kurulu itirazı kabul ederse , dosya yeniden 1. disiplin amirine gönderilir ve 1. disiplin amiri Kınama Cezasını kaldırabilir veya bir alt ceza olan Uyarma cezası verilebilir.

 

İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir