Kısıtlılık Kararı Bulunan Kişi Engelli Atama Başvurusu Yapabilir Mi?

Kısıtlılık Kararı Bulunan Kişi Engelli Atama Başvurusu Yapabilir Mi?
0

Hakkında Kısıtlılık Kararı Bulunan Kişiler Engelli Atama Başvurusu Yapabilir Mi?

Kısıtlılık kararı nedir? Kısıtlılık kararı bulunan kişiler engelli atama başvurusu yapabilir mi?

Kısıtlılık haline Türk Medeni Kanunu’nun 405. maddesinde yer verilmiştir. TMK 405.maddesinde Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanır.

Görevlerini yaparlarken vesayet altına alınmayı gerekli kılan bir durumun varlığını öğrenen idarî makamlar, noterler ve mahkemeler, bu durumu hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadırlar.” denilmektedir. 

Bu hüküm kısıtlanan kişinin, akıl zayıflığı nedeniyle kendi işlerini göremediği veya kendisine bakımı için yardım gerektiği anlamına gelmektedir.

Türk Medeni Kanunu’na göre ayırt etme gücü bulunan ve kısıtlı olmayan her ergin kişi fiil ehliyetine sahiptir. Bu nedenle kısıtlı olduğuna karar verilen kişiler yardıma muhtaç olduğundan, mahkeme kararı ile vasi olarak atanan kişinin vesayeti altındadır.

Devlet Memurluğuna Atanma Şartları (Genel)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde Devlet Memurluğuna Atanma Genel Şartlarına yer verilmiştir. Bu şartlar arasında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak” şartına yer verilmiştir. 

Bir önceki başlık altında belirtilen kısıtlılık durumunun kanunen akıl zayıflığı veya akıl  hastalığı bulunması halinde ortaya çıktığı belirtilmiştir.

Bu nedenle ilgili kişi vesayet süresi boyunca fiil ehliyetine sahip olmadığından, mahkemece verilen kısıtlılık kararına da dayanarak kamu hizmetinin gereğini yerine getirmekte yetersiz kalacağından, kısıtlılık kararının kaldırılması ile devlet memurluğuna atanabilir. Ya da mahkemece verilen görevi yapabilmesi için izin verilmesi gerekir.

Kısıtlılık Nasıl Kalkar?

Türk Medeni Kanununun 474 üncü maddesinde “Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı yüzünden kısıtlanmış olan kişi üzerindeki vesayetin kaldırılmasına, ancak kısıtlama sebebinin ortadan kalkmış olduğunun resmî sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi hâlinde karar verilebilir.”  hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde kısıtlı veya ilgililerden birisi kısıtlılık kararının kaldırılması için ilgili mahkemeye başvuruda bulunur.  Mahkeme kısıtlının hastaneye sevkini sağlar ve yeni bir sağlık kurulu raporu ister. Sağlık kurulu raporu sonucuna göre kısıtlılık kararını kaldırır veya kısıtlılığının devamına karar verilir. Sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmeyen talep konusunda mahkeme karar vermemektedir.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir