Ekonomik Kriz Geçiren Dünyada Krizi Anlamak


0

Ekonomik Kriz Geçiren Dünyada Krizi Anlamak

Kriz kelimesi genel anlamıyla bunalım, buhran, durgunluk anlamına gelir. Bununla birlikte ekonomi dilinde çöküntü anlamına gelmektedir. Ekonomik kriz; bir ülkede beklenmeyen bir zamanda ortaya çıkıp belli bir süre devam eden ekonomik çöküşü ifade eder. Kriz ortamında gerekli önlemler alınmadığı zaman ülkelerin akıbeti için ciddi sorunlar teşkil edebilir. Ekonomik krizler sadece ekonomide meydana gelen bozukluklardan meydana gelmez. Krizin aynı zamanda siyasi, kültürel, iç ve dış alandaki çalkantılar, teknolojik alanlarda yaşanan sorunlardan da kaynaklandığını söylemek mümkündür. Yani kriz ortamı için birçok değişken söz konusu olabilir. Ekonomik kriz gelişmekte olan ülkelerde daha çok görülen bir durumdur. Krizlerin makro açıdan ele alındığında ülke ekonomisini, mikro açıdan bakıldığında da şirketlerin ekonomisini etkiledikleri görülebilir.

Ekonomik Krizlerin Oluşumunda Etkili Faktörler

Ekonomi alanında programların yanlış uygulanışı ekonomik krizlere yok açar. Ülke ekonomisinin refahı için iyi hazırlanmış ekonomi programlarına ihtiyaç vardır. Bu programlar da alanında uzman, bilgili kişilerce hazırlanıp uygulamaya konulmalıdır.

  • Özellikle gelişmekte olan ülkeler için, hızla değişim gösteren ekonomik gelişmelere ayak uyduramamak o ülkede buhrana yol açabilir.
  • Ekonominin yapı taşlarından olan arz ve talep ne kadar dengeliyse ülkenin ekonomisi de o kadar iyidir.
  • Fiyat istikrarsızlığı sonucu yaşanan enflasyon ve deflasyon, bir ülkedeki ekonomik krizin göstergelerinden biridir.
  • Bir ülkenin başka bir ülke ile aralarındaki mali ilişkilerin bir yılda ne kadar değiştiğini gösteren ödemeler bilançosu eğer istikrarsız seyrediyorsa ekonomik krize yol açabilir.
  • Bir ülkenin aşırı derecede dış borcu varsa ve bu borcunu ödemeyecek durumdaysa kriz kaçınılmazdır.
  • Gelir eşitsizliği, bir ülkedeki vatandaşların gelir dağılımındaki eşitsizliği ifade eder. Eğer ülkenin gelir dağılımında eşitsizlik söz konusuysa ekonomik kriz de söz konusu olabilir.

Ekonomik krize örnek verilecek olursa;

1929 Ekonomik Bunalımı

24 Ekim 1929 Perşembe günü meydana gelen ve New York Borsası’nın çökmesine neden olan kriz, tüm dünyayı etkileyen büyük bir krizdir. Kriz sonucunda büyük bankalar iflasa sürüklendi ve pek çok insan hem işsiz hem de evsiz kalmıştır. Kriz, Amerika’ya borçlu olan devletleri de etkilemiştir. ABD izlediği politikalarla toparlanmayı bilmiştir.

İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir