İnönü Üniversitesi 60 Akademik Personel İlanı

İnönü Üniversitesi 60 Akademik Personel İlanı
0

İnönü Üniversitesi 60 Akademik Personel İlanı

İnönü Üniversitesi 60 kişilik Akademik Personel İlanı yayımladı. işte İlan Metni;

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır. ilanımız Devlet Personel Başkanlığının web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.

İlan başvuru tarihi: 18.10.2018 İlan son başvuru tarihi: 01.11.2018 İlan olunur.

Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;

Profesör :

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Doçent :

Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi :

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.

NOT :

Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilirler.

Tıp Fakültesi kadrolarına başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesi. noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olacaktır.(Ayrıca öğrenim belgelerinin E-Devlet kapısından (turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.)

Adayların, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.

 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI DER. AD. AÇIKLAMA
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 3 1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER PEDODONTİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER PERİODONTOLOJİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1
ECZACILIK FAKÜLTESİ TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ FARMOSOTİK MİKROBİYOLOJİ DOÇENT 1 1
ECZACILIK FAKÜLTESİ ECZACILIK TEKNOLOJİSİ FARMOSOTİK BİYOTEKNOLOJİ DOÇENT 1 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK DOÇENT 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ DOÇENT 1 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM SINIF EĞİTİMİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 Sınıf Eğitimi alanında çalışmaları olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Osmanlı dönemi eğitimi üzerine çalışmaları olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ MATEMATİK EĞİTİMİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Matematik öğretimi üzerine çalışmaları olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ DOÇENT 1 1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK GEOMETRİ DOÇENT 1 1 Almost kompleks kontakt metrik manifoldlarla ilgili çalışmaları olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ DOÇENT 1 1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE TÜRK-İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ DOÇENT 1 1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ESKİ TÜRK EDEBİYATI PROFESÖR 1 1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA ANALİTİK KİMYA PROFESÖR 1 1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK KATIHAL FİZİĞİ PROFESÖR 1 1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BOTANİK PROFESÖR 1 1
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ UYGULAMALI SOSYOLOJİ PROFESÖR 1 1 Alevilik üzerine çalışmaları olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE FELSEFE TARİHİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Çağdaş Felsefe alanında çalışmaları olmak.

 

 

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MÜZİK MÜZİK TEKNOLOJİLERİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 5 1 Etkileşimli Ses Enstalasyonu ve Elektronik Müzik alanlarında çalışmaları olmak.
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ RESİM RESİM PROFESÖR 1 1
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MÜZİK BİLİLMLERİ MÜZİKOLOJİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Etnomüzkoloji ve Dinsel Müzik Etnolojisi alanlarında çalışmaları olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK HEMŞİRELİK ESASLARI DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış olup, belgelendirmek kaydıyla Hemşirelik Anabilim Dalı altında Hemşirelik Esasları ağırlıklı doktora programından mezun olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT İKTİSAT TARİHİ DOÇENT 1 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ YÖNETİM BİLİMLERİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Kariyer Yönetimi konusunda çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ULUSLARARASI İLİŞKİLER DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Ortadoğuda modern devletlerin ortaya çıkışı üzerine çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA PROFESÖR 1 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE MALİ İKTİSAT PROFESÖR 1 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT İKTİSADİ GELİŞTİRME- ULUSLARARASI İKTİSAT PROFESÖR 1 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA DOÇENT 1 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ YÖNETİM BİLİMLERİ PROFESÖR 1 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Yerel Siyasal aktörler ve kent kimliği üzerine çalışmaları olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ DİN EĞİTİMİ DOÇENT 1 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ KURAN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Tecvid üzerine çalışmalrı olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ DİN FELSEFESİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEFSİR DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Kuran Tarihi üzerine çalışmaları olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM HALKLA İLİŞKİLER DOÇENT 1 1 Siyasal iletişim alanında çalışmaları olmak.

 

MALATYA OSB MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Talaşlı üretim ve plazma transfer ark kaynak yöntemi ile ilgili çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BİYOMEDİKAL DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Hidrojellerin ilaç salım davranışlarının yapay zeka ile modellenmesi üzerine çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TERMODİNAMİK DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 İklimlendirme Sistemleri ve yayıcılarla ilgili çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DONANIM DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Çoklu parametre optimizasyonu üzerine çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDA BİLİMLERİ PROFESÖR 1 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI PROFESÖR 1 1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BESLENME VE DİYETETİK DOÇENT 1 1
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖZ HASTALIKLARI DOÇENT 1 1
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ NÜKLEER TIP DOÇENT 1 1
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DOÇENT 1 1 Çocuk Nefrolojisi yandal uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ ANATOMİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ PATOLOJİ DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Uterin Neoplaziler alanıda çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI DR.ÖĞR.ÜYESİ 1
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOKİMYA DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Doktorasını tıbbi biyokimya alanında yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ DERMATOLOJİ PROFESÖR 1 1
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ NÖROLOJİ PROFESÖR 1 1
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK PROFESÖR 1 1
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ACİL TIP DOÇENT 1 1
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GENEL CERRAHİ DOÇENT 1 2 Karaciğer nakli konusunda çalışmaları olmak.
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YABANCI DİLLER DR.ÖĞR.ÜYESİ 1 1 Fars Dili ve Edebiyatı doktoralı olmak.

 

 

Bu gönderiyi derecelendirmek için tıklayın!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir