İnönü Üniversitesi 60 Akademik Personel İlanı

inönü üniversitesi - Kopya
Abone Ol

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İnönü Üniversitesi 60 Akademik Personel İlanı

İnönü Üniversitesi 60 kişilik Akademik Personel İlanı yayımladı. işte İlan Metni;

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır. ilanımız Devlet Personel Başkanlığının web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.

İlan başvuru tarihi: 18.10.2018 İlan son başvuru tarihi: 01.11.2018 İlan olunur.

Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;

Profesör :

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Doçent :

Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi :

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.

NOT :

Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Adaylar sadece bir anabilim dalına müracaat edebilirler.

Tıp Fakültesi kadrolarına başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesi. noter veya resmi kurumlarca onaylanmış olacaktır.(Ayrıca öğrenim belgelerinin E-Devlet kapısından (turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.)

Adayların, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.

 

BİRİMİBÖLÜMÜANABİLİM DALIUNVANIDER.AD.AÇIKLAMA
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERDİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİDR.ÖĞR.ÜYESİ31
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERPEDODONTİDR.ÖĞR.ÜYESİ11
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİKLİNİK BİLİMLERPERİODONTOLOJİDR.ÖĞR.ÜYESİ11
ECZACILIK FAKÜLTESİTEMEL ECZACILIK BİLİMLERİFARMOSOTİK MİKROBİYOLOJİDOÇENT11
ECZACILIK FAKÜLTESİECZACILIK TEKNOLOJİSİFARMOSOTİK BİYOTEKNOLOJİDOÇENT11
EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKDOÇENT1
EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİFEN BİLGİSİ EĞİTİMİDOÇENT11
EĞİTİM FAKÜLTESİTEMEL EĞİTİMSINIF EĞİTİMİDR.ÖĞR.ÜYESİ1Sınıf Eğitimi alanında çalışmaları olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİTÜRKÇE VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİSOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİDR.ÖĞR.ÜYESİ11Osmanlı dönemi eğitimi üzerine çalışmaları olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİMATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİMATEMATİK EĞİTİMİDR.ÖĞR.ÜYESİ11Matematik öğretimi üzerine çalışmaları olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİEĞİTİM BİLİMLERİEĞİTİM YÖNETİMİDOÇENT11
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİMATEMATİKGEOMETRİDOÇENT11Almost kompleks kontakt metrik manifoldlarla ilgili çalışmaları olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİFİZİKYÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİDOÇENT11
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİFELSEFETÜRK-İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİDOÇENT11
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIESKİ TÜRK EDEBİYATIPROFESÖR11
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİKİMYAANALİTİK KİMYAPROFESÖR11
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİFİZİKKATIHAL FİZİĞİPROFESÖR11
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİBİYOLOJİBOTANİKPROFESÖR11
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİSOSYOLOJİUYGULAMALI SOSYOLOJİPROFESÖR11Alevilik üzerine çalışmaları olmak.
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİFELSEFEFELSEFE TARİHİDR.ÖĞR.ÜYESİ11Çağdaş Felsefe alanında çalışmaları olmak.

 

 

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİMÜZİKMÜZİK TEKNOLOJİLERİDR.ÖĞR.ÜYESİ51Etkileşimli Ses Enstalasyonu ve Elektronik Müzik alanlarında çalışmaları olmak.
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİRESİMRESİMPROFESÖR11
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİMÜZİK BİLİLMLERİMÜZİKOLOJİDR.ÖĞR.ÜYESİ11Etnomüzkoloji ve Dinsel Müzik Etnolojisi alanlarında çalışmaları olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİHEMŞİRELİKHEMŞİRELİK ESASLARIDR.ÖĞR.ÜYESİ11Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış olup, belgelendirmek kaydıyla Hemşirelik Anabilim Dalı altında Hemşirelik Esasları ağırlıklı doktora programından mezun olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİKTİSATİKTİSAT TARİHİDOÇENT11
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİSİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİYÖNETİM BİLİMLERİDR.ÖĞR.ÜYESİ11Kariyer Yönetimi konusunda çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİULUSLARARASI İLİŞKİLERULUSLARARASI İLİŞKİLERDR.ÖĞR.ÜYESİ11Ortadoğuda modern devletlerin ortaya çıkışı üzerine çalışmaları olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİŞLETMEÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMAPROFESÖR11
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİMALİYEMALİ İKTİSATPROFESÖR11
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİKTİSATİKTİSADİ GELİŞTİRME- ULUSLARARASI İKTİSATPROFESÖR11
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİŞLETMEÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMADOÇENT11
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİSİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİYÖNETİM BİLİMLERİPROFESÖR11
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİSİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİKENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARIDR.ÖĞR.ÜYESİ11Yerel Siyasal aktörler ve kent kimliği üzerine çalışmaları olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİFELSEFE VE DİN BİLİMLERİDİN EĞİTİMİDOÇENT11
İLAHİYAT FAKÜLTESİTEMEL İSLAM BİLİMLERİKURAN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT İLMİDR.ÖĞR.ÜYESİ11Tecvid üzerine çalışmalrı olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİFELSEFE VE DİN BİLİMLERİDİN FELSEFESİDR.ÖĞR.ÜYESİ11
İLAHİYAT FAKÜLTESİTEMEL İSLAM BİLİMLERİTEFSİRDR.ÖĞR.ÜYESİ11Kuran Tarihi üzerine çalışmaları olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİHALKLA İLİŞKİLER VE TANITIMHALKLA İLİŞKİLERDOÇENT11Siyasal iletişim alanında çalışmaları olmak.

 

MALATYA OSBMAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİKAYNAK TEKNOLOJİSİDR.ÖĞR.ÜYESİ11Talaşlı üretim ve plazma transfer ark kaynak yöntemi ile ilgili çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİBİYOMEDİKALDR.ÖĞR.ÜYESİ11Hidrojellerin ilaç salım davranışlarının yapay zeka ile modellenmesi üzerine çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİTERMODİNAMİKDR.ÖĞR.ÜYESİ11İklimlendirme Sistemleri ve yayıcılarla ilgili çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİDONANIMDR.ÖĞR.ÜYESİ11Çoklu parametre optimizasyonu üzerine çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA MÜHENDİSLİĞİGIDA BİLİMLERİPROFESÖR11
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİYAPIPROFESÖR11
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİBESLENME VE DİYETETİKBESLENME VE DİYETETİKDOÇENT11
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİGÖZ HASTALIKLARIDOÇENT11
TIP FAKÜLTESİTEMEL TIP BİLİMLERİNÜKLEER TIPDOÇENT11
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARIDOÇENT11Çocuk Nefrolojisi yandal uzmanı olmak.
TIP FAKÜLTESİTEMEL TIP BİLİMLERİANATOMİDR.ÖĞR.ÜYESİ11
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİPATOLOJİDR.ÖĞR.ÜYESİ11Uterin Neoplaziler alanıda çalışmaları olmak.
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİKULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARIDR.ÖĞR.ÜYESİ1
TIP FAKÜLTESİTEMEL TIP BİLİMLERİTIBBİ BİYOKİMYADR.ÖĞR.ÜYESİ11Doktorasını tıbbi biyokimya alanında yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİDERMATOLOJİPROFESÖR11
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİNÖROLOJİPROFESÖR11
TIP FAKÜLTESİTEMEL TIP BİLİMLERİTIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİKPROFESÖR11
TIP FAKÜLTESİDAHİLİ TIP BİLİMLERİACİL TIPDOÇENT11
TIP FAKÜLTESİCERRAHİ TIP BİLİMLERİGENEL CERRAHİDOÇENT12Karaciğer nakli konusunda çalışmaları olmak.
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULUYABANCI DİLLERYABANCI DİLLERDR.ÖĞR.ÜYESİ11Fars Dili ve Edebiyatı doktoralı olmak.

 

 

Son Güncelleme

Bu Yazıya Tepki Ver

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

Memur Hukuku Kamu Haberleri ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!