İdare Mahkemesi Dilekçe Örneği

İdare Mahkemesi Dilekçe Örneği
0

İdare Mahkemesi Nedir?

İdare Mahkemesi Dilekçe Örneği aşağıda belirttiğimiz gibidir. Davanın etkili ve hızlı bir biçimde ilerlemesi için lütfen idare mahkemesi dava dilekçesi eksiksiz bir şekilde doldurunuz. Diğer dilekçe örnekleri için lütfen tıklayın. 

İdare mahkemeleri, İdari Yargılama Usulu Kanununda belirtilen usullere tabi olarak görev yapmaktadır. İdare mahkemeleri temel olarak açıklanacak olursa, idarenin hukuka aykırı olan eylemlerine karşı açılan davalara bakmakla sorumludur. İdare mahkemelerinde yazılı yargılama usulu vardır.

İdare mahkemesinde yargılamalar evrak üzerinden yapıldığından tanık (şahit) dinlenmesi yada ifade alınması gibi bir yöntem yoktur. Ancak, tüm bilgi ve belgeler toplandıktan sonra keşif ve bilirkişi incelemesi yapılabilir.

İdare Mahkemesi Dava Açma Dilekçesi

……………………….İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

DAVACI : Davayı Açanın Adı ve Soyadı

KİMLİK NUMARASI : Davayı açanın TC Kimlik Numarası

TELEFON : Davayı açan kişinin telefon numarası

ADRES : Davayı açan kişinin adresi

DAVALI : Hangi kuruma dava açılacağı

DAVANIN KONUSU : İptali istenilen işlemin tarih, sayı bilgisi

DAVA KONUSU

İŞLEMİN

TEBLİĞ TARİHİ : Davaya konu işlemin davacıya ne zaman tebliğ edildiği

AÇIKLAMA ve

YASAL MEVZUAT :

Dava konusu işlemin niçin iptali isteniyor, dava konusu işlem nasıl haksız bir mağduriyet doğuruyor bu bilgilerin açıklanacağı alan.

 

SONUÇ OLARAK : … tarih … sayılı davalı idare işleminin iptaline, yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini arz ederim. …/ …/2019

 

                                                                                            Adı Soyadı
                                                                                               İmza

DİLEKÇE EKLERİ: (Dilekçeye eklediğiniz bilgi ve belgeleri sırasıyla yazmalısınız)

1-) ……………….
2-)………………..

 

İdare Mahkemesi Dilekçe Örneği, İdare Mahkemesi Dava Dilekçesi İndirmek İçin Tıklayın

İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir