Sürekli İşçi Disiplin Soruşturması Nasıl Yapılır?

Sürekli İşçi Disiplin Soruşturması Nasıl Yapılır?
0

Sürekli İşçi Disiplin Soruşturması Nasıl Yapılır?

Kamuoyunun bildiği gibi 696 sayılı KHK 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye geçici 23. Madde eklenmiş ve bu madde kapsamında bir kısım personel sürekli işçi kadrolarına geçirilmişti. 

Peki kurumlar bu şekilde sürekli işçi kadrosuna geçirilen personellerin nakil ve emeklilik işlemleri ile bu personellerin disiplin ve ceza işlemlerini nasıl yürütecek. Sürekli İşçi disiplin cezaları işleyişi nasıl olacak? Sürekli işçi disiplin soruşturması konusunu biraz inceledik. 

Sürekli İşçilerin Statüsü, Sürekli İşçi Nedir?

Kamuda görev yapan sürekli işçilerin statüsü oldukça tartışılmıştır. Bu durumu biraz irdeleyecek olursak şayet, devlet memuru olarak görev yapanların atamaları, görevleri ve diğer tüm özlük işleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. 

657 Sayılı DMK’nun “İstihdam Şekilleri” başlığı altında yer alan madde 4 de, kamu hizmetinin memurlar, sözleşmeli personel,geçici personel ve işçiler aracılığıyla yapılacağı belirtilmiştir. 

İşçiler ise (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilmiş olanların dışında kalmış, mevzuat gereği sürekli işçi kadrolarına geçirilmiş, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçiler olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle bu şekilde sürekli işçi kadrolarına geçirilenler hakkında 657 sayılı DMK’nun uygulanamayacağı kararına varılmıştır. 

Bu nedenle sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçiler ile ilgili işçilere özel kanun olan 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. 

İşçi Disiplin İşlemi

Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin işçi disiplin yönetmeliği adı altında 657 sayılı DMK hükümlerinin bulunmadığını, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulandığını belirtmiştik.

4857 sayılı Kanun içerisinde “İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi” başlığı altında bulunan ikinci bölümde, sözleşmenin ne şekilde fesih edileceği, feshin sonuçları ve haklı fesih durumları açıkça hükme bağlanmıştır. Devlet memurları gibi sürekli işçilerin disiplin cezası alabileceği konusunda düzenleme yapılmamıştır.  Bu kanunda işçilere yönelik asgari derecede haklar hükümlere bağlanmıştır. Bunun yanında iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile ayrı olarak geniş hükümler düzenlenmektedir. 

Örneğin yine aynı kanunun 38. maddesinde işverenin toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezasının verilemeyeceği düzenlenmiştir.

Bu düzenleme ile işçinin ücretinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye sebebiyle beraber bildirilmesinin gerektiği, bu şekilde yapılan kesintilerin ise bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz şeklinde açıklanmıştır.

Sürekli İşçi Disiplin Soruşturması

Tüm bunları değerlendirecek olursak 4857 sayılı iş kanunu işçiler için asgari derecede hükümler koymuş ve bu hükümlere riayet ederek işveren ve işçi arasında sözleşme yapılması gerektiğini hükmetmiştir.

Sürekli işçi disiplin soruşturması sürekli işçilerin yerine getirmek üzere görevlendirildikleri hizmetleri yerine getirmeleri adına, 4857 sayılı iş kanununda düzenlenmeyen bu disiplin cezaları sürekli işçi personele uygulanmamaktadır. İş verenlerin bu konuya önem vermeleri gerekmektedir. 

DPB Sürekli İşçi Görüş

Devlet Personel Başkanlığı Sürekli İşçi Disiplin Cezaları konusunda bir kuruma göndermiş olduğu görüşünde şunları ifade etmektedir.

  1. Sürekli işçilere disiplin cezası, toplu iş sözleşmesine hükümler konularak düzenlenir, sözleşmede düzenleme yapılmaz ise 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan hükümler uygulanması gerektiğini ifade etmiştir.
  2. Sözleşme hukuku kapsamı dışına çıkılarak, kurumlarca re’sen düzenlenecek genelge, tebliğ ve idari işlemler ile işçilere disiplin cezası verilmemesi gerektiğini ifade etmiştir.
  3. Sürekli işçilerin emeklilik işlemleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Devlet Personel Başkanlığı‘nın sürekli işçilerin disiplin işlemleri konusundaki görüşü de bu şekildedir. Sürekli işçi disiplin soruşturması hakkında bilgilendirmemiz bu şekildedir.

Sürekli işçilerin mali ve özlük hakları yazımız için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir