Seçim Sonrası Göreve Dönüş Dilekçesi

SEÇİM SONRASI GÖREVE DÖNÜŞ DİLEKÇESİ

Örnek Dilekçeler ve Formlar 07.11.2018, 12:00 07.11.2018, 12:00
9
Seçim Sonrası Göreve Dönüş Dilekçesi

Seçim Sonrası Göreve Dönüş Dilekçesi


Örnek dilekçeler ve formlar kategorimizde seçim sonrası göreve dönüş dilekçesi paylaşıyoruz. 298 sayılı Kanunun gereğince seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlileri istifa talebinde bulunmalıdırlar. Seçim Sonrası Göreve Dönüş Dilekçesi örneği aşağıdaki gibidir.

 

BAKANLIĞINA, GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE, BAŞKANLIĞINA


 

Bakanlığınız/Genel Müdürlüğünüz/Başkanlığınız bünyesinde görev yapmakta iken gerçekleşen Milletvekili / Mahalli İdareler seçimine katılmak üzere ....../....../20.... tarihinde istifa etmiştim.

298 sayılı Kanunun ek 7. Maddesinde “Yüksek mahkeme üyeleri, hakimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler.” hükmü gereğince görevime dönmek istiyorum.

Gereğini arz ve talep ederim.

 

Ad Soyad


İmza


T.C. No                 :

Adres                   :

Cep Tel                :

 

Seçim Sonrası Göreve Dönüş Dilekçesi

Yorumlar (0)