İdare Mahkemesi Dilekçe Örneği

İdare Mahkemesi Nedir? İdare Mahkemesi Dilekçe Örneği aşağıda belirttiğimiz gibidir.

Örnek Dilekçeler ve Formlar 23.10.2019, 14:37 23.10.2019, 14:37
95
İdare Mahkemesi Dilekçe Örneği

İdare Mahkemesi Nedir?


İdare Mahkemesi Dilekçe Örneği aşağıda belirttiğimiz gibidir. Davanın etkili ve hızlı bir biçimde ilerlemesi için lütfen idare mahkemesi dava dilekçesi eksiksiz bir şekilde doldurunuz. Diğer dilekçe örnekleri için lütfen tıklayın. 


İdare mahkemeleri, İdari Yargılama Usulu Kanununda belirtilen usullere tabi olarak görev yapmaktadır. İdare mahkemeleri temel olarak açıklanacak olursa, idarenin hukuka aykırı olan eylemlerine karşı açılan davalara bakmakla sorumludur. İdare mahkemelerinde yazılı yargılama usulu vardır.


İdare mahkemesinde yargılamalar evrak üzerinden yapıldığından tanık (şahit) dinlenmesi yada ifade alınması gibi bir yöntem yoktur. Ancak, tüm bilgi ve belgeler toplandıktan sonra keşif ve bilirkişi incelemesi yapılabilir.


İdare Mahkemesi Dava Açma Dilekçesi


............................İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA


 


DAVACI : Davayı Açanın Adı ve Soyadı


KİMLİK NUMARASI : Davayı açanın TC Kimlik Numarası


TELEFON : Davayı açan kişinin telefon numarası


ADRES : Davayı açan kişinin adresi


DAVALI : Hangi kuruma dava açılacağı


DAVANIN KONUSU : İptali istenilen işlemin tarih, sayı bilgisi


DAVA KONUSU


İŞLEMİN


TEBLİĞ TARİHİ : Davaya konu işlemin davacıya ne zaman tebliğ edildiği


AÇIKLAMA ve


YASAL MEVZUAT :


Dava konusu işlemin niçin iptali isteniyor, dava konusu işlem nasıl haksız bir mağduriyet doğuruyor bu bilgilerin açıklanacağı alan.


 


SONUÇ OLARAK : … tarih … sayılı davalı idare işleminin iptaline, yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini arz ederim. …/ …/2019


 


                                                                                            Adı Soyadı
                                                                                               İmza

DİLEKÇE EKLERİ: (Dilekçeye eklediğiniz bilgi ve belgeleri sırasıyla yazmalısınız)

1-) ...................
2-)....................


 

İdare Mahkemesi Dilekçe Örneği, İdare Mahkemesi Dava Dilekçesi İndirmek İçin Tıklayın


Yorumlar (0)