Eşi Doğum Yapan Memur Ücretsiz İzin Dilekçesi

Eşi Doğum Yapan Memur Ücretsiz İzin Dilekçesi Örnek dilekçeler ve formlar kategorimiz altında bu yazımızda eşi doğum yapan memur ücretsiz izin dilekçesi örneği paylaşıyoruz. 657 DMK 104 madde gereğince eşi doğum yapan memur ücret izin verilmektedir.

Örnek Dilekçeler ve Formlar 07.11.2018, 05:00 07.11.2018, 05:00
81
Eşi Doğum Yapan Memur Ücretsiz İzin Dilekçesi

Eşi Doğum Yapan Memur Ücretsiz İzin Dilekçesi


Örnek dilekçeler ve formlar kategorimiz altında bu yazımızda eşi doğum yapan memur ücretsiz izin dilekçesi örneği paylaşıyoruz. 657 DMK 104 madde gereğince eşi doğum yapan memur ücret izin verilmektedir. Ancak bazı kurumlarca yönetmelik düzenlemesi bulunmadığından henüz uygulanmamaktadır. Eşi doğum yapan memur ücretsiz izin dilekçesi aşağıdaki gibidir.

BAKANLIĞINA/GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE/BAŞKANLIĞINA


 

Kurumunuzda ...../....../20..... tarihinden itibaren ................... unvanında görev yapmaktayım. Ekte sunmuş olduğum doğum raporundan da anlaşılacağı üzere Eşim ....../...../........ tarihinde doğum yapmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108. Maddesinin (B) bendinde yer alan "Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.” hükmü gereğince tarafıma ........... süreyle aylıksız izin verilmesini,

Arz ve talep ederim. ...../...../20....

 

                                                                                                                                                             ADI SOYADI


                                                                                                                                                             İMZA


Adres                   :

Telefon                               :

 

 

EK                          : ..../...../...... Tarihli Doğum Raporu

 

Eşi Doğum Yapan Memur Ücretsiz İzin Dilekçesi Dosya Halinde İndirin

Yorumlar (0)