Eş Durumu Naklen Atama Dilekçe Örneği

Eş Durumu Naklen Atanma Dilekçe Örneği

Örnek Dilekçeler ve Formlar 20.10.2019, 00:00 20.10.2019, 00:00
138
Eş Durumu Naklen Atama Dilekçe Örneği

Eş Durumu Naklen Atanma Dilekçe Örneği


Örnek Dilekçeler ve Formlar kategorimizde eş durumu naklen atanma dilekçe örneği paylaşıyoruz. Eş Durumu Naklen Atanma Dilekçe eklerinde neler yer alır, nasıl yazılır bu yazımızda bulabilirsiniz. Eşi kamuda veya özel şirkette çalışanlar için aile bütünlüğünün sağlanması açısından eş durumu nedeniyle naklen atama gerçekleştirilebilir. Eş durumu naklen atanma dilekçe örneği aşağıdaki gibidir. 


BAKANLIĞINA/GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE/BAŞKANLIĞINA


 


Kurumunuzda ...../....../20..... tarihinden itibaren ................... unvanında görev yapmaktayım.


Dilekçem ekinde sunmuş olduğum aile cüzdanı fotokopisinden de anlaşılacağı üzere ...../...../20.... tarihinde evlilik yaptım. Eşim ..................................... ilinde .................... kurumunda/özel sektörde görev yapmaktadır.


Anayasanın 41. Maddesi ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince Eşimin görev yaptığı ....................... iline naklen atanmam hususunda,


Gereğini saygılarımla arz ve talep ederim. ..../...../20...


 


 


ADI SOYADI


İMZA


 


TC Kimlik No      :


Adres                   :


Telefon                               :


 


EKLER                   :


1-Eşimin Son 1 Yıllık Sigorta Hizmet Dökümü ( Eşi Özel Sektörde Çalışanlar İçin


Eşimin görev yaptığı kurumdaki hizmetine ilişkin hizmet belgesi (Eşi kamuda kurum kuruluşunda           görev yapanlar için)


2-Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği


3-Aile Cüzdanı Fotokopisi


 


 
Eş Durumu Naklen Atama Dilekçe Örneği Dosya Halinde İndirin


Yorumlar (0)