Disiplin Cezasının Silinmesi Dilekçe

Disiplin Cezasının Silinmesi Dilekçe 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 133. Maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesi mümkündür.

Örnek Dilekçeler ve Formlar 09.11.2018, 20:54 09.11.2018, 20:54
260
Disiplin Cezasının Silinmesi Dilekçe

Disiplin Cezasının Silinmesi Dilekçe


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 133. Maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesi mümkündür. Disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesi işlemlerinden bahsetmiştik. (Yazıya Ulaşmak İçin Tıklayın). Disiplin cezasının silinmesi dilekçe örneği aşağıda paylaşılmıştır. Disiplin cezası silinmesi talebini atamaya yetkili amir tarafından değerlendirmektedir.

BAKANLIĞINA/GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE/BAŞKANLIĞINA/
................ tarihinden itibaren ........................... unvanında kurumunuzda görev yapmaktayım.

.......................... disiplin amirliğinin ..../...../...... tarih ve ....... sayılı kararı ile şahsıma Uyarma/Kınama/Aylıktan Kesme/Kademe İlerlemesinin Durdurulması disiplin cezası verilmiştir. Şahsıma verilen disiplin cezasının üzerinden beş/on yıl geçmiş olması nedeniyle  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 133. Maddesi hükümleri doğrultusunda bahsi geçen disiplin cezamın özlük dosyasından silinmesi hususunu,

Saygılarımla arz ve talep ederim. 09.11.2018

                                                                                                                                             İSİM SOYİSİM


                                                                                                                                             İMZA
ADRES

TELEFON

EKLER: (Varsa)

DİSİPLİN CEZASININ SİLİNMESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ DOSYA HALİNDE İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yorumlar (0)