Başka Kurum ve Kuruluşlara Karşı Mecburi Hizmeti Bulunmadığına Dair Dilekçe

Kamu kurumları yaptıkları sınavlar sonucunda asil adaylardan bir takım evraklar talep etmektedirler. Bu evraklardan birisi de başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe.

Örnek Dilekçeler ve Formlar 04.02.2019, 15:08 04.02.2019, 15:08
24
Başka Kurum ve Kuruluşlara Karşı Mecburi Hizmeti Bulunmadığına Dair Dilekçe

Kamu kurumları yaptıkları sınavlar sonucunda asil adaylardan bir takım evraklar talep etmektedirler. Bu evraklardan birisi de başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe. Yakın zamanda Adalet Bakanlığı Personel Alımları sonuçları da açıklanmış ve yine bu kurumda söz konusu dilekçe örneğinden talep etmektedir.

Aşağıda başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe örneğini bulabilirsiniz.


BAŞKANLIĞINA/KOMİSYONUNA/MÜDÜRLÜĞÜNE

Başkanlığınız/Genel
Müdürlüğünüz/ Komisyonunuz tarafından
....................tarihinde yapılan
................................................. unvanı için
sınavı sonucunda asil olarak kazanmış bulunmaktayım. Başka
kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığım
hususlarında

Gereğini
saygılarımla arz ve talep ederim. ..../...../2019

Adı
Soyadı

TC
Kimlik No :

Adres :

Telefon :

Dosya Halinde İndirmek İçin Tıklayın


Yorumlar (0)