Askerdeyken Memurluğa Atanma

ASKERDEYKEN MEMUR OLAN DİLEKÇE

Örnek Dilekçeler ve Formlar 07.11.2018, 21:07 07.11.2018, 21:07
21
Askerdeyken Memurluğa Atanma

Askerdeyken Memurluğa Atanma


Askerdeyken Memurluğu Atanma halinde verilecek dilekçe örneğini paylaşıyoruz. Askerdeyken memurluğa atanma halinde hakkınızın kaybolmaması açısından aşağıdaki dilekçe örneğini ilgili kuruma teslim etmeniz gerekmektedir.

T.C


.......................................


BAKANLIĞINA


 

KPSS-20... tercih işlemleri için .................... tarihinde yapmış olduğum KPSS tercihleri ile ÖSYM tarafından Bakanlığınızın ............................. ilinde bulunan ............................. unvanına atamam yapılmıştır.

Ancak dilekçem ekinde sunmuş olduğum belgeden de anlaşılacağı üzere ............................. Komutanlığında askerlik hizmetimi yerine getirmekteyim.

Görevimi yapmaya engel bir sağlık sorunum bulunmamaktadır.

Yanlış bilgi ve gerçeğe aykırı belge verdiğim ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle gerçeğe aykırı beyanda bulunduğum takdirde yerleştirilmemin geçersiz sayılarak atamamın yapılmayacağını, atamamın yapılmış ve göreve başlatılmış olsam dahi atamamın iptal edileceğini ve hiçbir hak talep etmeyeceğimi, hakkımda Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını biliyor, taahhüt ediyor ve anılan hususlara ilişkin sorumluluğumu kabul ediyorum.

Bilgilerinizi ve askerliğimin bitiminin ardından göreve başlamak üzere yerleştirildiğim il ve unvana atamamın yapılması hususunda gereğini,

Arz ve talep ederim. ..../....../20....

 

                                                                                                                                 Adı ve Soyadı


                                                                                                                                             İmza


T.C. Kimlik No          :

Adres                         :

Cep Telefon No         :

E-Posta Adresi          :

 

EK: Atamaya Esas Belgelerim ( sayfa)

 

Askerdeyken Memurluğa Atanma

Yorumlar (0)