Memur Yol İzni Hakkı

Memur Yol İzni Hakkı Öncelikle memur yol izni hakkı nereden gelmektedir sorusunun cevabına bir bakalım. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 102.

Memur Hukuku 27.11.2018, 14:33 27.11.2018, 14:33
14
Memur Yol İzni Hakkı

Memur Yol İzni Hakkı


Öncelikle memur yol izni hakkı nereden gelmektedir sorusunun cevabına bir bakalım. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 102. maddesinde kamu personellerinden hizmet yılı 10 yıla kadar (10 yıl dahil) olanlar için yirmi gün, on yıl ve daha üzeri hizmeti bulunanlar için de otuz gün yıllık izin hakkının bulunduğu belirtilmektedir.

Devlet memurlarının mevcut yılda kullanılmayan izinleri bir sonraki yıla devretmektedir. Yani yıllık izinler mevcut yıl ve bir önceki yıl haricinde diğer önceki yılların yıllık izni silinmektedir. Yukarıda bahsedilen yıllık izin sürelerine ilaveten zaruri durumlarda yol izni eklenebilmektedir. Bu durum yine 657 sayılı DMK 102. maddede yer almaktadır. Memur yol izni hakkı bu kanun hükmü sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Memur Yol İzin Süreleri


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 102. Maddesinde memurun hizmet yıllarına göre kullanabileceği yıllık izin süreleri belirtilmiş ise de bu sürelere aynı madde hükmünde gidiş ve dönüş de iki şer gün olmak üzere en fazla dört gün yol izni ilave edilebileceği belirtilmiştir. Yol izni hakkı o yıl içerisinde kullandırılmaktadır. Yıllık izin süreleri gibi yol izni bir sonraki yıla devredemez. Yıllık iznini bir defada kullanan personelde, kısımlar halinde kullanan personelde yol izni en fazla o yıl için 4 gün olarak hak etmektedir. Gidiş iki gün ve dönüş iki gün olmak üzere hak edilen toplam 4 gün yol iznini, ilk izne ayrıldığında gidiş 1 gün ve dönüş 1 gün olarak, ikinci kez izne ayrılması halinde gidiş bir gün dönüş bir gün olarak kullanılabilmektedir. Tek seferde yıllık izin kullanacak olması halinde de 2 gidiş ve 2 dönüş olarak toplam dört günü kullanabilir.

Yıllık İzin Verilmemesi


Devlet Memurları Kanunu'na göre yıllık izinler, amirin uygun bulacağı tarihlerde kullanılabilmektedir. Tek seferde veya ihtiyaca binaen bölümler halinde yıllık izin kullanılabilmektedir. Bir önceki yıldan devreden izniniz ile mevcut yıl içerisindeki izninizi bir arada kullanabilirsiniz. İzin talebinizin reddedilmesi , tarafınıza yıllık izin verilmemesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 103. madde hükümlerine göre amirin uygun gördüğü tarihlerde yıllık izin kullanılabilir hükmü nedeniyle yasaldır .

Yol İzni Verilmemesi


62 Seri Numaralı DMK Genel Tebliği Yıllık İzinler başlığı altında 657 sayılı DMK 102. maddesinde zorunlu durumlarda memurlara yıllık izinlere ek olarak gidiş ve dönüş için en fazla dört gün verilebilecek yol izninin memurlara, çok zorunlu ve nadir durumlarda yetkili amirin gerek görmesi, uygun görmesi halinde verilebileceği hükmü yer almaktadır. Bulunulan mahal veya belediye sınırları haricinde yıllık izinlerini geçirecek memurlar için, amirler yol izni kullandırıp, kullandırmayacaklarını değerlendirmeye almaktadır.

 

Yorumlar (2)
Dort Goremeyen 3 yıl önce
Vala bize hep iki gun veriyorlar daha dort goremedik
İsmet 2 yıl önce
Güzel yazı olmuş teşekkürler.