Görevden Uzaklaştırma DMK

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA DMK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA NEDİR? GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN PERSONELİN İADESİ Görevden uzaklaştırma dmk nedir? Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki görevden uzaklaştırma bir disiplin cezası değil, idarenin uyguladığı bir tedbirdir.

Memur Hukuku 06.11.2018, 09:54 06.11.2018, 09:54
22
Görevden Uzaklaştırma DMK

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA DMK


GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA NEDİR? GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN PERSONELİN İADESİ


Görevden uzaklaştırma dmk nedir? Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki görevden uzaklaştırma bir disiplin cezası değil, idarenin uyguladığı bir tedbirdir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137 nci maddesi de "Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir." şeklinde tanımlamıştır.

Görevden Uzaklaştırma İşlemi Ne Zaman Başlar? Görevden Uzaklaştırmaya Yetkili Amirler Kimlerdir?


Görevden uzaklaştırma kararı soruşturma başladıktan sonra soruşturmanın her hangi bir bölümünde alınabilir. Suçu tespit edilen memur görevden uzaklaştırıldıktan sonra da hakkında soruşturma açılabilir. Ancak bu şekilde uzaklaştırılan personel hakkında 10 gün içinde soruşturmaya başlanması gerekir. Aksi takdirde görevden uzaklaştırma işlemini yaptıktan sonra derhal soruşturmaya başlamayan amir hakkında cezai müeyyide uygulanır.

Görevden uzaklaştırmaya yetkili kişiler  Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri , valiler, kaymakamlar, atamaya yetkili amirlerdir.

Görevden Uzaklaştırma Ne Zaman Sona Erer?


Hakkında disiplin soruşturması açılan, suçu tespit olunup açılacak olan veya görevi ile ilgili olsun  olmasın hakkında göz altı veya tutuklama kararı bulunan memur görevinden uzaklaştırılır. Görevden uzaklaştırılan personele maaşının 1/3 ü kesintiye uğratılır. Bu süre zarfında maaşının 2/3 'ünü almaya devam eder.

Görevden uzaklaştırma dmk nedeni bir disiplin soruşturması nedeniyle ise, en çok üç ay süre ile bu durum devam eder. Üç aylık süre içinde karar alınmaz ise memur görevine başlatılmalıdır.

Görevden uzaklaştırma dmk nedeni bir ceza soruşturması nedeniyle ise, görevden uzaklaştırmaya yetkili amir iki ayda bir durumu inceleyerek göreve dönüp dönemeyeceği hususunda ilgili memura yazılı tebliğ yapar.

Yapılan soruşturma sonucunda, memurluktan çıkarma cezası veya herhangi bir cezai işlem uygulanmasına gerek kalmayan memurlar için görevden uzaklaştırma kararı yukarıda belirttiğimiz kişilerce kaldırılmalıdır. Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasını yerine getirmeyenler hakkında cezai işlem uygulanmaktadır.

Görevden Uzaklaştırmanın Kaldırılması


657 sayılı DMK'nun 143. Maddesinde yer alan hüküm şu şekildedir;

Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:

  1. a) Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler;

  2. b) Yargılamanın men'ine veya bereatine karar verilenler;

  3. c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar;


ç) Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel olmıyacak bir ceza ile hükümlü olup cezası ertelenenler;

Bu kararların kesinleşmesi üzerine haklarındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır.

Bu durumlardan herhangi birinin oluşmasıyla memur hakkında alınan görevden uzaklaştırma kararı kaldırılmaktadır.

Görevine İade Edilen Personel İçin Maaş İadesi Yapılır Mı? Açığa Alındığı Süreler Memuriyet Hizmetinden Sayılır Mı?


Görevden uzaklaştırılan yani açığa alınan memur için 1/3 oranında maaşından kesinti yapılacağını belirtmiştik. Ancak bu süre zarfında sosyal hak ve yardımlar engellenmez. Cezai soruşturma nedeniyle 1 yıldan fazla görevden uzaklaştırılan personeller bulunmaktadır. Peki görevine iade edilen personel maaşından yapılan kesintiyi geri alabilir mi? Açıkta kaldığı süreler memuriyet hizmetinden sayılabilir mi?

Bir önceki başlık altında belirtilen görevden uzaklaştırılmanın kaldırılmasını gerektiren sebeplerin yerine gelmesi halinde maaşlarından kesilen üçte birlik tutar bu memurlara geri ödenmelidir. Aylıktan kesilen bu tutarın geri ödenmesi için memurun talepte bulunmasına gerek yoktur. İdarenin resen bu işlemi yapması gerekmektedir.

Görevden uzaklaştırıldığı dönemde yıllık terfisi bulunan memurun terfi işlemi yapılmaz. Ancak Madde 143 de belirtilen hususların oluşması ile görevine iade edilen memurlar için görevden uzaklaştırıldığı dönemde geçen süreler hesaplanarak, kıdem aylığına eklenir. Bu şekilde hizmet değerlendirmesi yapılarak kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi yeniden hesaplanarak iade yapılır .

Tüm bu işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 141 inci maddesi gereğince yapılmaktadır.

Görevine İade Edilen Personelin Unvanı Değiştirilebilir Mi?


Görevden uzaklaştırılan personelin görevden uzaklaştırıldığı dönemde unvanının değiştirilip değiştirilemeyeceğini ele alalım.

657 sayılı DMK 71 inci maddesinde "Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler." hükmü,

76 ncı maddesinde ise "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapmakta iken görevinden uzaklaştırılan personelin görev yaptığı kurumda belirtilen şartların oluşması halinde  genel hükümler çerçevesinde halen bulundukları unvandan başka unvana atanmaları mümkündür.

Görevden Uzaklaştırma İtiraz Dilekçesi


Görevden uzaklaştırma dmk itiraz örnek dilekçe talebiniz için Örnek Dilekçeler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yorumlar (0)