8 Yılda Bir Kademe Verilmesi ve Disiplin Cezasının Silinmesi

8 Yılda Bir Kademe Verilmesi ve Disiplin Cezasının Silinmesi 657 sayılı DMK 64. ve 37.

Memur Hukuku 12.11.2018, 00:14 12.11.2018, 00:14
12
8 Yılda Bir Kademe Verilmesi ve Disiplin Cezasının Silinmesi

8 Yılda Bir Kademe Verilmesi ve Disiplin Cezasının Silinmesi


657 sayılı DMK 64. ve 37. maddelerinde kamuda görev yapan memurların terfilerine ilişkin bazı hükümler bulunmaktadır. Bu hükümler son sekiz yıl içerisinde her hangi bir disiplin cezası almayan memurlara kademe ilerlemesi veya bir üst dereceye yükseltilmesine ilişkindir. 8 yılda bir kademe verilmesi şartları bu kanunda belirlenmiştir. Hangi sürelerin 8 yılda bir kademe verilmesi hesabına dahil edildiği, sadece disiplin cezası almamış olmak yeterli mi değil mi hepsi belirtilmiştir. Peki disiplin cezasının silinmesi 8 yılda bir kademe verilmesi hususunda dikkate alınır mı?

Disiplin Cezasının Sonradan Silinmesi ve 8 Yılda Bir Kademe Verilmesi


657 sayılı DMK 64. maddesinde son sekiz yıl geçen sürede disiplin cezası almayan bir kamu memuruna, aylık derecelerin yükseltilmesinde dikkate alınması kaydıyla bir kademe ilerlemesinin uygulanacağından bahsedilmiştir.

Aynı kanunun 37. Maddesinde ise bir memurun 657 sayılı DMK hükümlerine göre yükselebileceği en son derecenin dördüncü kademesinden aylık alan bir memurun, son sekiz yıllık süre içinde disiplin cezası olmamış olması şartıyla bir üst dereceye yükseltilebileceği belirtilmiştir. Şöyle ki Lise mezunu bir memur en son 3. dereceye kadar yükselebilmektedir. 3. Derecenin 4.Kademesinden aylık alan bir memur 37. madde hükmüne göre belirtilen şartları taşıması halinde 2. dereceye yükselebilmektedir.

Son sekiz yıl görev süresi içinde bir kamu görevlisinin herhangi bir disiplin cezası alması durumunda 8 yılda bir kademe verilmesi uygulaması ilgili hakkında yerine getirilemez.

657 sayılı DMK 133. maddesinde disiplin cezalarının özlük dosyalarına işlenmesinin ardından bir takım şartlar doğrultusunda disiplin cezalarının silinebileceği bahsedilmektedir. Bu şartlara göre Uyarma ve Kınama cezası alan bir memur beş yıllık sürenin ardından cezanın silinmesini talep edebilir.  Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan bir memur on yıllık süreyi doldurmasının ardından disiplin cezasının silinmesini atamaya yetkili amirden talep edebilir. Atamaya yetkili amir bu süre içinde memurun durumunu, davranışlarını gözden geçirir ve talebine ilişkin karar verir.

Bu hükümle disiplin cezası silinen memur için 657 sayılı DMK 37 ve 64. maddelerinde belirilen son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olma şartı halen devam etmektedir. Bu şekilde disiplin cezasının silinmesi, 8 yılda bir kademe ilerlemesi hesabını etkilememektedir. Disiplin cezasının alındığı tarihten itibaren süre sıfırlanır ve 8 yıllık süre bu tarihten itibaren yeniden başlar.

8 Yılda Bir Kademe İlerlemesi ve Disiplin Cezasının İtiraz Üzerine Kaldırılması


8 yılda bir kademe ilerlemesi, bu kanunun yürürlüğe girdiği 24.02.2011 tarihi nedeniyle her yıl 24 Şubatta idareler tarafından personellere uygulanmaktadır.

Bu tarihte hakkında kesinleşen bir disiplin cezası bulunan bir memur 8 yıldan bir kademe ilerlemesinden yararlanamaz. Ancak daha sonra idare mahkemesi kararı ile disiplin cezası hukuka aykırı bulunur ve bu cezanın kaldırılmasına karar verilir ise, idare daha sonra 8 yılda bir kademe ilerlemesi hükmünü memura uygulamak zorundadır. Bu şekilde disiplin cezası kaldırılan bir memur daha sonra geriye dönük olarak 8 yıla bir kademe ilerlemesinden veya bir üst derece terfiden faydalanmaktadır.

Yorumlar (1)
AtakanMemur 3 yıl önce
Heh işte aradığım bu. Herkes 657 öylece kopyalamis. cezanın silinmesini talep edeceğim ama gördüğüm kadarıyla ise yaramiyor