Üniversite Okuyan Memurun Mesai Saatleri

Üniversite Okuyan Memurun Mesai Saatleri Kamuda görev yapan ve aynı zamanda örgün üniversite okuyan memurun mesai saatleri ders saatine göre ayarlanması en büyük arzularından biridir.

Gündem 31.10.2018, 21:11 31.10.2018, 21:11
2
Üniversite Okuyan Memurun Mesai Saatleri

Üniversite Okuyan Memurun Mesai Saatleri


Kamuda görev yapan ve aynı zamanda örgün üniversite okuyan memurun mesai saatleri ders saatine göre ayarlanması en büyük arzularından biridir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 45. Maddesinde kimsenin eğitim hakkından mahrum bırakılmaması gerektiği açıkça hükmedilmiştir. Yine aynı madde de Eğitim ve öğretimin Devletin gözetim ve denetimi altında yapılacağı belirtilmiştir.

Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun beşinci bölümünde Devlet Memurlarına verilecek izinler düzenlenmiştir. Söz konusu kanun hükümlerinde örgün öğretim görmekte olan memurlara izin verilmesi hususunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Amirin, örgün üniversite okuyan memurun mesai saatlerinin ders saatlerine göre ayarlaması veya buna göre izin vermesi gibi bir zorunluluğu yoktur.

Esas olanın memurların Anayasa ve diğer kanunlarla kendilerine verilen görev ve sorumluluklarını mevzuat ile belirlenen çalışma saatlerine uygun olarak yerine getirmesi olduğu devlet personel başkanlığı değerlendirmesinde açıkça yer almıştır.Bu durumda üniversite okuyan memur ders saatlerini mesai saatine göre ayarlamak zorundadır.

Yorumlar (0)