Sözleşmeli Personel Yabancı Dil Tazminatı Alır Mı?

Sözleşmeli Personel Yabancı Dil Tazminatı

Gündem 04.10.2019, 10:37 04.10.2019, 10:37
17
Sözleşmeli Personel Yabancı Dil Tazminatı Alır Mı?

Sözleşmeli Personel Dil Tazminatı Alır Mı?


4/B sözleşmeli personel yabancı dil tazminatı konusu çok tartışılan bir konu olmuştur. Peki Sözleşmeli personel dil tazminatı alabilir mi?


Sözleşmeli personellerin çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslarda sözleşmeli olarak çalışan personele sözleşmede belirtilen ücret haricinde ücret ödemesi yapılamaz ibaresi yer almıştır. Sözleşmeli personel yabancı dil tazminatı konusunu biraz inceleyelim. 


Bunun yanında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 2. Madde de Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından belirlenen dillerden, yabancı dil seviye tespit sonucunda başarılı olanlardan, (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutarı geçmemek üzere , aylıklarını 657 sayılı DMK, 926 sayılı TSK Personel kanunu, 3269 uzman Erbaş Kanunu, 3466 Uzman Jandarma Kanunu, 2802 Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu  hükümlerine göre alanlara yabancı dil tazminatı ödenir denilmektedir. 


Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


Başlıkta belirttiğimiz yönetmeliğin 1. ve 2. maddesi şu şekildedir ; 


MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen kapsama dahil personele, tazminat ödenecek yabancı dillerin tespiti ve yabancı dil sınavlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları düzenlemektir.


MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavına girecekleri kapsar."


Tüm bu nedenlerle sözleşmeli personel yabancı dil tazminatı ödemesi alamamaktadır. 


Yorumlar (3)
Faruk 2 yıl önce
Haksızlık ama bu ya, aynı işi yapıyoruz, hatta kadrolular biz nasıl olsa kadroluyuz diye çok rahat bizi sözleşme ile tehdit ediyorlar. Aynı hakkı alamıyoruz.
Hakan Sayan 2 yıl önce
Vala haklısın. Yani düşün, kadrolu personelin 1. derece yakını ölüm izni 7 gün iken bizde 3 gündü. Daha yeni bizde 7 güne çıkardılar. Bu kadar ayrım olmaz.
Zeyno 2 yıl önce
O kadar okuma ve emek boşa mı gidiyor sözleşmeliyiz diye. Bu ne saçma bir iş.